Materialer om APV

To skemaer til APV: Hent et simpelt kortlægningsskema og et simpelt processkema.

Aktiverende APV: Hæfte om APV med hovedfokus på hvad vi ønsker at opnå i fremtiden og hvordan vi kan opnå det vi ønsker. 

Leder-APV: Se metoder og skemaer til APV for ledere i hæftet Trivsel i lederrollen.

Psykisk APV+: Få mere ud af arbejdet med psykisk arbejdsmiljø.

Kom godt i gang med arbejdsmiljøarbejdet
Her er en række værktøjer der hjælper jer som arbejdsmiljøgruppe at sætte arbejdsmiljøarbejdet i system og sætte fokus på det interne samarbejde i arbejdsmiljøgruppen.
Find værktøjerne her
Del: - -

Metoder og værktøjer til APV-processen

I bestemmer i princippet selv, hvordan I vil gribe APV-arbejdet an. Det vil sige, at I kan vælge den metode, som passer bedst til netop jeres arbejdsplads. BFA Velfærd og Offentlig administration har udviklet en række værktøjer og metoder til brug i APV-processen. Få overblikket her.

Metoder og værktøjer til kortlægning af arbejdsmiljøet

Første skridt i APV-processen er at kortlægge arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. I kan i princippet selv vælge den metode, som passer bedst til netop jeres arbejdsplads.

Overblik: Metoder til kortlægning. Læs her en oversigt over om fordele og ulemper ved spørgeskemaer, checklister, videooptagelser og dialogmøder som metoder til

To enkle skemaer til APV-arbejdet. Det behøver ikke at være svært at lave APV. Ved hjælp af et simpelt kortlægningsskema og et simpelt processkema kan I let komme i gang med arbejdet.

Kemisk risikovurdering. Hvis I arbejder med farlige kemiske stoffer og materialer eller har arbejdsprocesser, hvor der udvikles farlig kemi, skal I foretage en kemisk risikovurdering.

'På forkant': Metoder til inddragelse af medarbejderne

På forkant. Et hæfte til arbejdsmiljøgruppen om at arbejde tidligt og systematisk med forebyggelse på arbejdspladsen. Fokus er på det psykiske arbejdsmiljø - men mange af metoderne kan være relevante i arbejdsmiljøarbejdet generelt. En række af de konkrete metoder handler om at inddrage medarbejderne aktivt i det APV-arbejde:

  • Metode: Brug APV’en dialogisk. Den dialogiske APV er velegnet til at involvere mange på samme tid og inviterer til, at alle høres på en aktiv og inddragende måde, hvor der er kort fra ord til handling.
  • Metode: Gør handleplanen dynamisk. I kan styrke ejerskab og fremdrift ved indsatserne ved at bruge jeres handleplan dynamisk. Når I bruger den som fast bestanddel af jeres møder og inddrager medarbejderne i opdateringen, sikrer I, at den er aktuel og relevant for arbejdspladsen.
  • Metode: Prioriter jeres indsatser i fællesskab. Når I får nye input til arbejdsmiljøarbejdet, kan der være brug for, at I prioriterer jeres indsatser i APV-handleplanen på ny. I kan styrke ejerskabet ved at inddrage medarbejderne i idéudvikling og prioritering.

Metoder og værktøjer om psykisk arbejdsmiljø

Psykisk APV+. Ni arbejdspladser på social- og sundhedsområdet deler i denne publikation deres erfaringer med APV og psykisk arbejdsmiljø. Det fælles fokus er, hvordan arbejdspladserne følger op på kortlægningen af arbejdsmiljøet, og hvordan de får APV-arbejdet godt integreret i deres øvrige udviklingsaktiviteter. 

Flip-flap: Psykisk APV. Flip-flappen kan bruges til at sætte en dialog i gang om jeres psykiske APV på arbejdspladsen. Lad flip-flappen ligge fremme eller brug den fx som opstart, hvis I har et personalemøde eller temadag om emnet.

Diverse andre APV-værktøjer

Gør noget ved krænkende handlinger. Kend din rolle og brug jeres APV, når I skal forebygge og håndtere episoder med uønsket seksuel opmærksomhed eller seksuel chikane på jeres arbejdsplads.

APV om covid-19: Et enkelt skema. Covid-19 epidemien kræver konstant opmærksomhed fra ledelse og arbejdsmiljøorganisation på mulig smittespredning og andre fysiske og psykiske risici - men også på de gode ting.

Skema til risikovurdering. Brug dette skema til risikovurderinger/risikoanalyser – for eksempel forud for, at en arbejdsopgave sættes i gang, eller som led i en APV-proces.

Prioriteringsværktøj til risikoanalyse. Brug værktøjet som hjælp til at prioritere mellem problemer, når I laver APV-handleplan.

 

Nyttige links


Senest revideret den 30. april 2024