Godt psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø handler om krav i arbejdet og karakteren af arbejdet – det kan fx være, at I har høje følelsesmæssige krav i arbejdet eller at I har med udadreagerende borgere at gøre. Det handler også om, hvordan jeres arbejde er organiseret og om, hvordan I samarbejder på jeres arbejdsplads.