Konflikter på arbejdspladsen

Uenigheder og konflikter er en uundgåelig del af det at arbejde sammen og kan være kilde til frustration. Konflikter kan dog også skabe ny udvikling og ruske op i jeres vaner og skabe ny opmærksomhed. Det forudsætter, at I på arbejdspladsen både har en åben kultur og tillid, der gør medarbejderne trygge til at tale om uenigheder og gå ind i konflikter på en konstruktiv måde.