Godt skolebyggeri: Tænk arbejdsmiljø og brugere ind fra starten

De vigtigste beslutninger tages overraskende tidligt i byggeprocessen. Læs her, hvordan I kan sikre arbejdsmiljø og trivsel i den nye skole, både ved ombygning, renovering og nybyggeri. Det handler bl.a. om at stille tydelige krav og at inddrage de kommende brugere fra starten.