Den gode byggeproces: Idégrundlag, samarbejde og medindflydelse

Skolens kommende brugere skal inddrages fra starten af byggeprocessen. Det er med til at sikre en højere kvalitet og et bedre arbejdsmiljø i de nye lokaler - både ved nybyggeri og ombygning.