Del: - -

Renovering og ombygninger: Sørg for godt arbejdsmiljø undervejs

Arbejdsmiljøet kan komme under pres, når håndværkerne rykker ind på skolen. Frustrationerne undgås bedst gennem åbenhed, inddragelse - og god planlægning.

Ret fortidens fejl, når I renoverer.

Når I skal gennemfører større renoveringer på skolen, har I en god chance for at skabe et bedre arbejdsmiljø for de ansatte og en bedre hverdag for elever og studerende.

  • Ny ruminddeling og planløsning kan gøre rummene mere velegnede til dagens pædagogik og tilgange til læring.
  • Efter større renoveringer skal rummene leve op til de nyeste krav i Bygningsreglementet og andre regler.

Bygningsreglementet sætter rammerne - også i skoler

De tekniske og funktionelle krav til undervisningsbygninger er beskrevet i Bygningsreglementet, som er byggeriets 'grundlov'. Siden hjemmesiden Godtskolebyggeri.dk blev lanceret i 2006, er Bygningsreglementet blevet strammet flere gange, senest i 2018.

De fleste ændringer handler om energiforbrug og isolering, men der er også en række nye krav til akustik og indeklima i skoler og andre undervisningsbygninger - som har direkte indflydelse på arbejdsmiljøet.

Planlæg byggepladsen

Mange praktiske spørgsmål kan løses, hvis skolens ledelse og arbejdsmiljørepræsentant har et tæt samarbejde med både byggelederen og håndværkerne. Sammen kan I planlægge hvordan byggepladsen indrettes bedst mulig, og en god relation er et godt udgangspunkt for at løse uventede problemer.

I kan også på forhånd aftale, hvornår særligt støjende eller generende aktiviteter skal finde sted, så I på skolen kan tage jeres forholdsregler - fx ved at lægge en del af undervisningen uden for skolen.

  • Eksempel: På en skole afsatte man ekstra ressourcer til SFO’en, så de kunne tage mere væk, mens indskolingsafdelingen blev udvidet.

Stil krav i udbudsmaterialet

Ved renoveringen af Brønshøj Skole er det erfaringen, at bygherren med fordel kan skrive en række krav ind allerede i udbudsmaterialet:

  • Der skal udarbejdes en trafikplan for byggeriet, så forældre og medarbejdere gennem hele forløbet ved, hvor de skal parkere, hente og bringe.
  • Afskærmningen af byggepladsen skal beskrives i detaljer - og skal måske være strammere end de almindelige krav.
  • Kommunikation og samarbejdsformer skal beskrives på forhånd.

Forbered jer på overraskelser

Selv den bedste planlægning kan ikke tage højde for alle problemer. Dårligt vejr, forsinkede leverancer af byggematerialer, forkert projektering og mange andre ting kan udløse problemer, forsinkelser og frustration.

Lydcase: Hvad gør man, når skolen ligner én stor byggeplads?
Lærer Gert Jeppson måtte undervise i et depot, mens Maglegårdsskolen i Hellerup var under ombygning. For ham var det en spændende udfordring: ”Man kan jo lave pædagogik på en pløjemark, hvis det er det man vil.”, siger han. Men det er vigtigt at orientere forældrene grundigt undervejs i byggeriet, så de ikke bliver bekymret.


Senest revideret den 11. maj 2020