Del: - -

De ansattes rum: Fysiske rammer skal spejle det pædagogiske indhold

De længere arbejdsdage på folkeskolerne kræver overvejelser omkring pauserum, arbejdsrum og fælles forberedelse. Men de ansattes rum omfatter også møderum, depoter, omklædningsrum og så videre.

På skoler og undervisningsinstitutioner er selve undervisningslokalerne naturligvis de centrale rum. Der findes en lang række specifikke krav til undervisningslokalernes størrelse, ventilation, belysning og så videre i bland andet Bygningsreglementet og i en række love og regler fra blandt andet Arbejdstilsynet. Bemærk også, at der findes særlige regler for indretning og arbejdsmiljø i skolernes faglokaler.

Krav fra Arbejdstilsynet

Det er Arbejdstilsynet holdning, at lærernes og det pædagogiske personales forberedelses- og møderum i princippet skal opfylde de samme krav som alle andre kontorarbejdspladser. Det betyder blandt andet, at man ikke kan bruge lærerværelset som 'kontor', hvis det også bruges som spiserum.

Men arbejdsmiljøet på skolen er også påvirket af udformning og indretning af en række andre rum:

Rum til teammøder og forberedelse

Folkeskolereformen har skabt nye krav til de fysiske rammer i folkeskolerne, fordi den indebærer, at lærerne skal tilbringe flere timer på skolen til blandt andet forberedelse og teamsamarbejde.

Det er en udfordring for mange skoler, som skal gennem en nødvendig ombygning. Men der er også gode eksempler på, hvordan reformens krav kan tænkes ind i helt nye skolebyggerier:

  • Eksempel: Faste forberedelsespladser på Tjørring SkoleDet er nødvendigt med individuelle forberedelsespladser til lærere og pædagogisk personale. Sådan lyder beslutningen på Tjørring Skole i Herning, hvor man vil lave særskilte forberedelsesrum til henholdsvis teams og den enkelte medarbejder. 
  • Eksempel: Afslappende forberedelse i høj kurs: Lærere og pædagogisk personale på N.J. Fjordsgade Skole i Aarhus får en chance ekstra til at påvirke deres forberedelseslokaler, når de skal flytte fra de nuværende rammer og over på deres nye skole i 2016. De ønsker sig mere plads til snak og sparring. 

Sekundære rum: Depoter, bad, hvilepladser...

I mange skolebyggerier undervurderer man behovet for sekundære rum: Depoter, garderober og omklædningsrum, rum til materialer og rengøringsudstyr osv.

Skolen er en arbejdsplads, og som sådan er den omfattet af love og regler om arbejdsmiljø. AT-vejledning A.1.13 om 'Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder' indeholder for eksempel en lang række konkrete krav til spisepladser, hvilerum, omklædningsrum og meget mere.

  • Plads nok - til alle faggrupper! Det vigtigste er, at der er de nødvendige rum til at imødekomme alles behov. Rengøringspersonale og tekniske servicemedarbejdere skal for eksempel kunne klæde om og gå i bad.
  • I bad efter cykelturen: Mange vælger at køre på cykel til skole og klæde om, før arbejdet starter. Det er derfor en god idé, at man kan klæde om og få et brusebad.
  • Hvilepladser til gravide: Hvilepladsen må ikke indrettes i arbejdsrum, hvor der er støjgener, foregår tilsmudsende arbejde eller arbejdes med sundhedsskadelige stoffer og materialer.
  • Depoter og rengøringsrum: En ’klassisk fejl’ i meget byggeri er at undervurdere behovet for depoter, arkiver og opbevaringsrum til alt fra ekstra stole til undervisningsmaterialer. Samtidig betyder ændrede rengøringsmetoder behov for mere plads til både at bruge og opbevare rengøringsvogne, gulvvaskemaskiner osv.

Senest revideret den 4. januar 2024