Del: - -

Godt indeklima: Støj, lys og luft

Bygningsreglementets krav til akustik og luftkvalitet i skolerne er i flere omgange blevet strammet op. De nye regler gælder dog kun ved nybyggeri og renovering. Specielt i ældre bygninger er der stadig ofte problemer. Læs her, hvordan I sikrer et godt indeklima.

I praksis vil I ofte skulle afveje mange forskellige hensyn mod hinanden: Skal vi prioritere et smukt loft eller en god lyddæmpning? Hyggekroge, nicher og nips eller rengøringsvenlighed? Erfaringen viser, at et godt indeklima har stor betydning for, hvor glade I bliver for den færdige skole.

Fem gode råd om indeklima og skolebyggeri:

 1. Tænk indeklimaet ind fra starten af byggeriet. Så bliver den færdige skole et bedre sted at arbejde og færdes i i hverdagen. Det gælder uanset, om I skal renovere, bygge til eller bygge en helt ny skole.
 2. Stil præcise krav til arkitekt og ingeniør om støjdæmpning, ventilation, plads, adgangsforhold, lys osv. med afsæt i Bygningsreglementets bestemmelser.  Stil krav om en solid og rengøringsvenlig konstruktion og sig nej til flade tage.
 3. Forlang dokumentation. Bed ingeniøren og arkitekten om at beregne fx efterklangstider, tidsforbrug ved rengøring og luftkvalitet allerede i projekteringsfasen.
 4. Spar ikke på arbejdsmiljøet. Hvis budgettet skrider, må I finde kompromisser, der ikke går ud over sundhed, trivsel og arbejdsglæde.
 5. Lyt til de kommende brugere: Tag skolens elever og studerende, faglærerne, servicepersonalet, rengøringen og administrationen med på råd. De kender hver deres del af hverdagen i praksis!

Bygningsreglementet sætter rammerne - også i skoler

De tekniske og funktionelle krav til undervisningsbygninger er beskrevet i Bygningsreglementet, som er byggeriets 'grundlov'. Kravemne i Bygningsreglementet er blevet strammet flere gange, senest i 2018.

De fleste ændringer handler om energiforbrug og isolering, men der er også en række nye krav til akustik og indeklima i skoler og andre undervisningsbygninger - som har direkte indflydelse på arbejdsmiljøet.

Bedre arbejdsmiljø efter renoveringer

Kravene i Bygningsreglementet gælder kun for nye bygninger, og derfor vil mange ældre skoler langt fra leve op til dagens standard. De skal blot overholde de regler, som gjaldt, da de blev opført.

Men i forbindelse med væsentlige ombygninger og renoveringer skal rummene leve op til de nyeste krav. Det samme gælder, hvis rum ændrer anvendelse - fx hvis et klasselokale skal bruges som skolefritidsordning.

Nye bestemmelser i Bygningsreglementet

De nye krav i Bygningsreglementet 2015 handler især om energiforbrug i bygningerne. Men der er også en række særlige krav til bl.a. akustik og indeklima, som specifikt handler om skoler, daginstitutioner, fritidshjem og SFO.

1. Akustik: Allerede i 2008 blev der indført skrappere krav til skoler, daginstitutioner og fritidshjem. I Bygningsreglementet 2018 er de beskrevet i kapitel 17 om lydforhold.

De er suppleret af en vejledning om akustik, hvor kravene til undervisningsbygninger er beskrevet. Der er tale om væsentlige stramninger i kravene til efterklangstid i forhold til ældre byggerier.

 • Efterklangstid i skoler og undervisningsbygninger: Klasseværelser til normalundervisning i skoler og undervisningsbygninger må have en efterklangstid på maksimalt 0,6 sekund.

  Fællesrum samt gangarealer der bruges til gruppearbejde, samt rum til specialundervisning må højest have en efterklangstid på kun 0,4 sekund. Det samme gælder for opholdsrum i skolefritidsordninger.

  For andre typer af rum som fx musiklokaler, gymnastiksale og gangarealer gælder andre grænseværdier. Læs mere i vejledningen.

 • Læs mere: Sådan dæmper I støjen på arbejdspladsen

2. Luftkvalitet: De særlige krav til ventilation i skoler og daginstitutioner er samlet i afsnittet om ventilation i daginstitutioner og undervisningsrum. De vigtigste krav er:

 • Undervisningsrum i skoler og lignende skal ventileres med et ventilationsanlæg, der omfatter såvel indblæsning som udsugning og varmegenvinding med forvarmning af indblæsningsluften. Indblæsningen med udeluft og udsugningen i normalklasserum skal være mindst 5 l/s pr. person, samt 0,35 l/s pr. m² etageareal.

  Samtidig skal det sikres, at CO2-indholdet i indeluften ikke i længere perioder overstiger 1.000 ppm.

  Tallene er under forudsætning af, at byggematerialerne opfylder kravene i Dansk Indeklima Mærkning.

 • Læs mere: Godt indeklima giver bedre testresultater i skolerne.

Læs mere om indeklima:


Senest revideret den 29. april 2021