Mobning på arbejdspladsen

Mobning er et problem både for den, som bliver mobbet, for arbejdspladsen og for de kolleger, der er vidne til mobning. Et generelt godt psykisk arbejdsmiljø er et godt værn mod mobning. Her kan du læse mere om mobning og finde inspiration til, hvordan I kommer mobning til livs.