Tænk bredt om forebyggelse af muskel- og skeletbesvær, MSB

Musklerne og kroppen påvirkes ikke kun af de rent fysiske belastninger. Oplevelsen af smerter hænger også sammen med bl.a. samarbejde, ledelse, indflydelse og stress. Derfor skal vi tænke i en bred, flerstrenget indsats i forebyggelsen.