Sæt fokus på muskel- og skeletbesvær
Det er vigtigt at arbejde systematisk med at forebygge muskel- og skeletbesvær (MSB). Her er tre værktøjer til at styrke og forankre en god forebyggelseskultur på arbejdspladsen.
Hent værktøjerne her

Tænk bredt om forebyggelse af muskel- og skeletbesvær, MSB

Musklerne og kroppen påvirkes ikke kun af de rent fysiske belastninger. Oplevelsen af smerter hænger også sammen med bl.a. samarbejde, ledelse, indflydelse og stress. Derfor skal vi tænke i en bred, flerstrenget indsats i forebyggelsen.