Metodehæfte: Forebyg muskel- og skeletbesvær

En strategisk metode i seks faser til brug i MED-udvalget i kommuner og regioner. Med afsæt i årshjulet og de data om arbejdsmiljøet, I allerede har.

Dette hæfte beskriver en praktisk anvendelig metode til at sikre en vedvarende indsats over for muskel- og skeletbesvær (MSB). Hæftet og metoden er rettet mod MED-udvalg på strategisk niveau i kommuner og regioner.

Metodehæftet er suppleret af syv konkrete værktøjer til de lokale MED- og arbejdsmiljøgrupper.

Fakta om materialet

Type: Værktøj

Arbejdspladstype: Social og Sundhed

Målgruppe: Arbejdsmiljøgruppen

Sidetal: 20

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2016

Opdateret dato: 2020

Ansvarlig: Jytte Tolstrup