Sæt fokus på muskel- og skeletbesvær
Det er vigtigt at arbejde systematisk med at forebygge muskel- og skeletbesvær (MSB). Her er tre værktøjer til at styrke og forankre en god forebyggelseskultur på arbejdspladsen.
Hent værktøjerne her
Værktøjskasse: Forebyg muskel- og skeletbesvær
Hent værktøjskassen
Del: - -

Forebyg muskel- og skeletbesvær: En strategisk metode til MED-udvalget

Gør forebyggelsen af MSB i kommuner og regioner mere systematisk og effektiv - med afsæt i årshjulet og de data om arbejdsmiljøet, I allerede har. Hent metodehæftet til MED-udvalget og de supplerende værktøjer til den lokale implementering.

Den strategiske metode til forebyggelse af MSB kan hjælpe jer til at effektivisere og systematisere jeres indsats - uden at det koster mange ekstra ressourcer.

Det overordnede ansvar for processen ligger i MED-udvalg på strategisk niveau i kommunen, hospitalet eller regionen. Processen omfatter seks faser, som løber hen over året - se modellen. 

  • De konkrete indsatser mod MSB gennemføres af de lokale MED / arbejdsmiljøgrupper ud fra de prioriteringer, som er fastlagt i MED-udvalget.
  • Klik på tallene og læs mere om de enkelte faser.

Værktøjskasse til implementering

Hent syv enkle og konkrete værktøjer, som kan bruges i de lokale MED / arbejdsmiljøgruppers arbejde med at implementere de prioriterede indsatser på arbejdspladsen.

MSB er et alvorligt problem

Tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, viser, at hyppigheden af muskel- og skeletbesvær, MSB, er meget høj, ikke mindst blandt ansatte på social- og sundhedsområdet. Derfor er det et nationalt mål at sænke forekomsten af MSB med 20% i år 2020.

Testet på arbejdspladser

Den strategiske metoder til forebyggelse af muskel og skeletbesvær og de tilhørende syv værktøjer er udarbejdet for BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig adminstration i 2016.

Materialet er udviklet af Kasper Edwards, Liv Gish, Rikke Seim, Signe Poulsen og Christine Ipsen fra DTU Management Engineering i samarbejde med en række arbejdspladser i kommuner og regioner, som har testet metoden og værktøjerne.


Senest revideret den 24. april 2020