Dialogværktøj: Tag snakken - bryd vanerne

Forebyg muskel- og skeletbesvær (MSB) på arbejdspladsen.

Kom godt igang med dialogen om jeres forebyggelseskultur med dette dialogværktøj. Værktøjet består af et sæt kort bestående af en række refleksionsspørgsmål, en skydeskive til at kortlægge og prioritere fokusområder samt en handleplan. I kan vælge at bruge dialogværktøjet til et kort møde, ved et personalemøde eller på en personaledag.

I kan også elektronisk udfylde jeres egne spørgsmål i PDF`en her og i handleplanen i PDF´en her.

Fakta om materialet

Arbejdspladstype: Social og Sundhed

Sidetal: 24

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2018

Opdateret dato: 2020

Forfatter: Arbejdsmiljø København

Ansvarlig: Rasmus Monnerup Jensen