Plakat: Hvordan griber vi ind?

Hæng plakaten op et centralt sted når I har set filmen og taget dialogen på arbejdspladsen. Plakaten skal hjælpe til at fastholde jeres fokus på dét at gribe ind og det gode kollegaskab.

Find og genkend de seks vidnetyper: Kuglestøberen, assistenten, den passive, mægleren, sympatisøren og forsvareren.

Fasthold fokus på godt kollegaskab med Grib Ind - et værktøj til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen. 

 

Hent materialet


Hent plakaten
Trykfilen til plakaten er lavet til A4. Du kan også hente plakaten som A2 tryk-fil (163 MB) ved at klikke her.

Her kan I hente alt det som I har brug for til at gribe ind for et godt kollegaskab uden mobning: 

Fakta om materialet

Type: Plakat

Arbejdspladstype: Social og Sundhed

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2014

Opdateret dato: 2018

Ansvarlig: Lise Keller