Del: - -

Hent materialer om godt skolebyggeri

Få et samlet overblik over materialer byggeri og byggeprocesser, som er specielt anvendeligt i grundskoler, gymnasier, erhvervs- og videregående uddannelser.

Materialer udarbejdet af BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration:

 

Når klokken ringer
Et opslagsværk for lærere, der underviser i lokaler, hvor der stilles særlige krav til sikkerhed - og for skolens ledelse i forbindelse med indkøb, indretning, vedligeholdelse og når der skal bygges nyt eller renoveresHent hæftet som samlet pdf og som faktablade for hvert fag og emne.

 

 

Inspirerende byggeprocesser ved skolebyggeri
Hæftet giver inspiration til, hvordan brugerne inddrages i forbindelse med byggeri af skoler og hvordan du som skoleleder eller konsulent kan gennemføre en god proces, så medarbejderne er aktive medspillere fra starten af og oplever ejerskab. Bygger på et forsøgsprojekt på tre skoler.Hent hæftet her.

 

 

Støj i skolen
Hæftet giver redskaber til arbejdsmiljøgruppen og ledelsen på skolerne til at reducere støj, men også den enkelte lærer vil kunne finde gode tips til at få gjort noget ved støjproblemer. Hæftet indeholder også information til bygherrer og rådgivere ved ny- og ombygning af skolerHent hæftet her.


 

Når lyd bliver til støj
Branchevejledning om forebyggelse af støj på erhvervsskolerne. På en erhvervsskole kan støj også øger risikoen for ulykker. Desuden skal skolen tage højde for, at der er et særligt behov for undervisning i for eksempel støjende værksteder. Det stiller særlige krav til valg og udformning af støjdæmpende foranstaltninger.Hent hæftet her.

 

 

 

Stil krav til dit arbejdslys
Branchevejledning om godt arbejdslys på erhvervsskolerne. Jo mere krævende og detaljeret en arbejdsopgave er, des flere krav stilles der til lysstyrken og lysets kvalitet. Opfylder lyset ikke kravene, kan det give flere fejl, og medføre fysiske gener som hovedpine, røde øjne og muskelinfiltrationer. Hent hæftet her.

 

 

Om brandforhold på skoler
Manglende viden om brandforhold og sikkerhed på skolen øger risikoen for brand. Det er vigtigt at skolernes ledelse, personale og elever ved, hvordan de bedst muligt kan forebygge brand og brandulykker. Der er ca. 220 brandalarmer årligt på danske skoler. Hent vejledningen her.

 

Fugt og skimmelsvamp
Vejledningen beskriver, hvordan man kan forebygge fugt og skimmelvækst gennem god vedligeholdelse og jævnlige bygningssyn. Læs hvad I gør, når skaden er sket - gennem hurtig handling, god information og ved at respektere den naturlige frygt og usikkerhed hos forældre og medarbejdere. Hent vejledningen her.

 

 

 

God rengøring - godt indeklima
Hvis rengøringsopgaven skal løses godt og effektivt, kræver det at der er tilstrækkelige ressourcer til opgaven, og at bygninger og inventar er godt vedligeholdt. Vejledningen indeholder information om ansvar og opgaver samt inspiration til arbejdet med at skabe fælles ansvar og gode rammer for rengøringen.Hent vejledningen her.


Senest revideret den 29. maj 2024