Del: - -

Tænk arbejdsmiljøet ind fra starten

Godt skolebyggeri handler om at skabe gode rammer for både elevernes og de ansattes hverdag. Derfor skal både fysisk og psykisk arbejdsmiljø tænkes ind fra starten af byggeprocessen.

Helt konkret er det vigtigt at inddrage de kommende brugere og arbejdsmiljøorganisationen hele vejen igennem byggeriet, så der kommer et klart fokus på forhold som akustik, lys, indeklima og gode rammer for møder og forberedelse.

Flere fordele

Når I tænker arbejdsmiljøet ind fra starten, sikrer I en god trivsel og funktionalitet i de nye lokaler - og I undgår dyre efterregninger, når I skal rette op på fejl, som kunne være forudset. Samtidig bliver stemningen bedre, når det nye faktisk fungerer og lever op til alles forventninger.

Arbejdsmiljøorganisationen skal inddrages

Arbejdsgiveren har pligt til at inddrage arbejdsmiljøorganisationen ved planlægningen og gennemførelsen af væsentlige byggerier. Det er et krav fra Arbejdstilsynet.

  • Ved renoveringer og ombygninger er det skolens arbejdsmiljøgruppe, som skal inddrages. Arbejdsmiljørepræsentanten og/eller tillidsrepræsentanten bør deltage i byggeudvalget. Hvis I har flere grupper, bør I udpege én repræsentant, som følger byggeriet på alles vegne.
  • Ved byggerier af nye skoler 'på bar mark' er der normalt ikke en eksisterende arbejdsmiljøgruppe, som kan tage ansvaret. I så fald har arbejdsgiveren pligt til at indhente den nødvendige viden om arbejdsmiljøet andre steder fra - fx fra en anden skole eller 'højere oppe' fra Arbejdsmiljø- eller MED-udvalg.

Arbejdsmiljørepræsentantens rolle

Som arbejdsmiljørepræsentant i byggeudvalget er det din vigtigste opgave at holde fokus på arbejdsmiljøet i alle byggeriets faser. Samtidig skal du informere tilbage i baglandet og sikre opbakning til ønsker og beslutninger, der påvirker arbejdsmiljøet.

Det er en god idé at tage en arbejdsmiljørepræsentant med i hele byggeprocessen - men det er ikke i sig selv en garanti for, at alt bliver i orden:

  • "Et godt arbejdsmiljø handler om utrolig mange ting, og der er meget teknisk viden, som ingen arbejdsmiljørepræsentant kan eller skal have overblik over. Men arbejdsmiljøet er jo reguleret af et meget omfattende regelsæt. Hvis reglerne bliver fulgt, vil de fysiske rammer for et godt arbejdsmiljø formentlig være i orden", siger administrativ leder Søren Torp Nielsen fra den nybyggede Frederiksbjerg Skole i Aarhus. Læs mere om skolens erfaringer om en god byggeproces.

Husk også servicepersonalet

På de fleste skoler vil sikkerhedsrepræsentanten være en lærer. Men han eller hun skal også repræsentere rengøringspersonalet og det tekniske servicepersonale i byggeprocessen.

De er en lille og ofte overset gruppe blandt skolernes ansatte. Derfor er der en risiko for, at servicepersonalets arbejdsmiljø bliver glemt, når der bygges skoler.


Senest revideret den 29. april 2021