Del: - -

Byggeriets faser: De vigtigste beslutninger tages først

De vigtigste beslutninger tages i de første faser af byggeprocessen. Derfor er det vigtigt, at arbejdsmiljø-organisationen og de kommende brugere bliver taget med fra starten.

De vigtigste beslutninger tages først

En byggeproces forløber typisk i seks faser - fra initiativfasen til den endelige ibrugtagning. Hver fase rummer hver deres opgaver for arbejdsgiver/ bygherre, rådgivere, brugere og sikkerhedsorganisation.

Læs mere om byggeriets faser og arbejdsmiljøorganisationens opgaver.

De vigtigste beslutninger tages overraskende tidligt i forløbet. For at sikre en god trivsel i de kommende bygninger bør I derfor tænke arbejdsmiljøet ind fra starten i byggeriet. Både når I skal renovere og når I skal bygge en helt ny skole.

Det handler ikke bare om at få en arbejdsmiljørepræsentant med i byggeudvalget, men om at tænke trivsel og arbejdsglæde for både børn og voksne i hele processen.

Tre trin i den gode byggeproces:

  1. Tag udgangspunkt i de pædagogiske ideer, værdier og tilgange til læring, som skal rummes i de nye bygninger. Skolens fysiske rammer skal afspejle og understøtte skolens idégrundlag, pædagogik og den daglige undervisning. Ikke omvendt. 
  2. Dernæst handler det om at få skolens kommende brugere aktivt med i byggeprocessen, så alle parters ønsker, viden og erfaringer bliver draget ind. De kommende brugere kan have værdifulde erfaringer, ønsker og forventninger, som kan være med til at sikre et bedre resultat.
  3. Endelig skal I sikre et godt samarbejde med klarhed over roller og ansvar. Så har i de bedste muligheder for at sikre god proces og forebygge frustrationer. Læs de 10 gode råd om godt samarbejde i byggeprocessen.

Arbejdsmiljøorganisationens rolle

Arbejdsmiljoorganisationen har en vigtig opgave med at sikre hensynet til godt arbejdsmiljø i byggeprocessen og i den færdige skole.

Ledelsen er autiomatisk med i byggeriet, men arbejdsmiljørepræsentranten bør også være med i hele processen, gerne som medlem af byggeudvalget. Det kan være en stor og tidskrævende opgave. Læs mere om arbejdsmiljøorganisationens rolle.

  • Eksempel: Forbilledlig proces bag Frederiksbjerg Skole: Den nye skole i Aarhus er blevet modtaget med begejstring af både børn og voksne, og det er svært at finde den mindste kritiske røst. Det gode resultat skyldes bl.a., at trivsel og godt arbejdsmiljø er tænkt ind helt fra starten.

Skal I bygge om - eller skal I bygge en helt ny skole?

  • Når I bygger nyt er det vigtigt at afklare, hvem der skal repræsentere arbejdsmiljøet og de kommende brugeres interesser.
  • Renovering og ombygning stiller andre krav til planlægning og dialog for at sikre et godt arbejdsmiljø, mens byggeriet står på.

Senest revideret den 29. april 2021