Del: - -

Arbejdsmiljøorganisationens rolle

Arbejdsmiljøorganisationen har en særlig opgave i at holde fokus på arbejdsmiljøet i alle byggeriets faser. Det er en opgave, som ofte halter - selv i ellers ’eksemplariske’ byggerier.

Ledelsens repræsentant i arbejdsmiljøgruppen vil i de fleste tilfælde helt automatisk være involveret i byggeprocessen i sin egenskab af leder. Men ofte bliver de valgte arbejdsmiljørepræsentanter ikke inddraget i samme grad.

Hvis I har flere arbejdsmiljøgrupper, bør I udpege én person, som repræsenterer alle ansatte i processen. Samtidig er det vedkommendes opgave at informere tilbage i baglandet og sikre opbakning til ønsker og beslutninger, der påvirker arbejdsmiljøet.

Arbejdsmiljøet ’drukner’ let

De pædagogiske og æstetiske visioner tiltrækker sig naturligt det meste af opmærksomheden. De fleste er også opmærksomme på betydningen af godt indeklima og god akustik. Men helt jordnære ting som fx rengøring, vedligeholdelse, ergonomi, personalerum og depotforhold glider ofte i baggrunden.

En stor og tidskrævende opgave

Opgaven kan være stor og krævende. Hvis du skal have reel mulighed for at styrke arbejdsmiljøet, skal du have indsigt i, hvordan forskellige løsninger i byggeriet påvirker det fremtidige arbejdsmiljø. Du skal ikke være teknisk ekspert, men du skal kunne stille de rigtige spørgsmål og formulere de rigtige krav.

Det kræver tid, viden og værktøjer. Hvis I står over for et større byggeprojekt, bør du sammen med skolens ledelse diskutere, hvordan du kan blive klædt på til opgaven, og hvordan I kan sikre, at du får den nødvendige tid. I kan fx overveje, om du skal frikøbes for en del af din undervisning.

Stil de dumme spørgsmål

Som arbejdsmiljørepræsentanten skal du ikke selv være teknisk ekspert. Din vigtigste opgave er at stille ’dumme’ spørgsmål til arkitekten og ingeniøren. Om plads, materialevalg, støjforhold, ventilation, lysindfald, tekniske installationer osv.

Samtidig skal du medvirke til, at arkitekt og ingeniør udnytter brugernes erfaringer om alt fra skabsplads og kaffe i møderummene til akustik. Det er vigtigt også at formulere de banale krav. Arkitekten ved ikke nødvendigvis særligt meget om det daglige arbejde på skolen og har brug for konkrete og detaljerede informationer.

Et godt høringssvar

Arbejdstilsynets regler siger, at arbejdsmiljøgruppen (som består af en leder og en arbejdsmiljørepræsentanten) skal have byggeprojektet forelagt til kommentar. Det sker også i langt de fleste tilfælde. Men høringen kan være mere formel end reel.

Det er ikke nok at få en tegning tilsendt med posten. Som medlemmer af arbejdsmiljøgruppen bør I kræve en grundig og detaljeret gennemgang af projektet og god tid til at fordybe jer i detaljerne, så der bliver reel mulighed for at påpege fejl og foreslå bedre løsninger.

Til gengæld bør I give en grundig og konkret tilbagemelding til byggeudvalget. En arkitekt beskriver, hvordan svaret fra arbejdsmiljøgruppen blot var, at ’lovens krav til godt arbejdsmiljø skal overholdes’. Det svar kan arkitekten jo ikke bruge til ret meget!

En utaknemmelig opgave?

Som arbejdsmiljørepræsentant er du arbejdsmiljøets vagthund i processen. Det kan være en utaknemmelig opgave, fordi du kan opleve, at du stiller tekniske krav og virker begrænsende på de vilde ideer.

Men målet med din indsats er jo at skabe trivsel, sundhed og arbejdsglæde til gavn for alle. Derfor er det vigtigt, at din indsats bliver forstået og bakket op af både kolleger og byggeudvalg.


Senest revideret den 29. maj 2024