Del: - -

Sådan forløber byggeriets faser

Byggebranchen deler byggeprocessen op i seks adskilte faser fra ideen, til I tager de færdige bygninger i brug. Hver fase har sine egne beslutninger, som skal tages, og arbejdsmiljøgruppen har nogle konkrete opgaver den skal løse.

Det er ledelsens opgave at sikre, at den lokale arbejdsmiljøorganisation inddrages. Det er en god idé, at arbejdsmiljøgruppen er direkte med i byggeudvalget, men det er ikke et krav i loven.

1. Initiativfasen

Initiativfasen strækker sig fra det øjeblik,der registreres et behov,til I har fastlagt de overordnede rammer for den ombygning, renovering eller nybyggeri, I vil sætte i gang.

Arbejdsgiveren (fx kommunen eller bestyrelsen) træffer den overordnede beslutning om at bygge og lægger rammerne for byggeriet: Placering, pris, tidsplan osv..

Samtidig beslutter arbejdsgiveren, hvordan byggeriet skal organiseres: Hvem skal sidde i byggeudvalget? Hvordan skal samarbejdet forløbe? Skal der hyres en arkitekt eller ingeniør som bygherrerådgiver?

Arbejdsmiljøgruppens opgaver:

  • At tage initiativ til, at alle parter får inspiration og viden om betydningen af et godt arbejdsmiljø.

2. Programfasen: Beskrivelse af funktion

I denne fase beskriver man byggeriets omfang, funktionalitet, kvalitet, miljø, æstetik, tidsplan og økonomi bliver besluttet endeligt. Skitser og udkast til et muligt byggeri. Byggeriets organisation og de forskellige deltageres opgaver og ansvar bliver lagt helt fast.

Arbejdsmiljøgruppens opgave:

  • Samle og præsentere viden og erfaringer om godt arbejdsmiljø, som inspiration til både brugere, arbejdsgiver og rådgivere.

3. Forslagsfasen: Det konkrete byggeri

Det er I denne fase, at arkitekten tegner den færdige bygning, og byggestyregruppen træffer de principielle beslutninger om grundplan, materialevalg, installationer osv. 

Arbejdsmiljøgruppens opgaver:

  • Påpege, at der bliver taget hensyn til arbejdsmiljøet, både mht. arbejdets organisering, rummenes placering og indretning, valg af materialer, hensyn til rengøring og indeklima osv.

4. Projektfasen: Detaljeret beskrivelse af byggeopgaven

I projektfasen bliver hele byggeopgaven tegnet og beskrevet i detaljer, og I laver kontrakter med entreprenører og håndværkere.

Arbejdsmiljøgruppens opgaver:

  • Arbejde for at de besparelser, der kan vise sig nødvendige i byggefasen, ikke unødigt rammer arbejdsmiljøet – fx ved at man sparer et ventilationsanlæg, en støjdæmpning eller en solafskærmning væk.

5. Udførelsesfasen: Selve byggeriet

I byggefasen rykker entreprenører og håndværkerne ind på byggepladsen.

Arbejdsmiljøgruppens opgaver:

  • Medvirke til at sikre, at de ansatte og evt. brugere har et rimeligt og acceptabelt arbejdsmiljø trods byggerodet.

6. Ibrugtagningsfasen: Brugerne rykker ind

Når håndværkerne er færdige, og den formelle afleveringsforretning er gennemført, kan I tage de nye bygninger i brug.

Arbejdsmiljøgruppens opgaver:

  • Medvirke til, at problemer med fx varme/ventilation, støj, afgasning bliver kortlagt, og at ledelsen straks tager initiativ til at løse dem.  
  • Lave en APV af det færdige byggeri og en evaluering af hele byggeprocessen - også til glæde for arkitekt, ingeniør og arbejdsgiver.

Det formelle forløb holder ikke altid
Uforudsete problemer og behov for ændringer kan opstå undervejs. Åbenhed i beslutningsprocessen og god kommunikation mellem alle involverede parter er derfor vigtigt, når der skal træffes nye beslutninger.


Senest revideret den 28. maj 2024