Del: - -

APV i de nye lokaler

Når de nye eller ombyggede lokaler er taget i brug, skal arbejdsmiljøgruppen lave en arbejdspladsvurdering, APV.

En APV skal sikre, at de valgte løsninger også virker i praksis. Samtidig skal I undersøge, om der er opstået nye og uventede problemer. De problemer, I finder, skal hurtigst muligt rejses over for ledelsen, så de kan blive rettet.

Indkøringstid

Nye byggerier kræver en vis indkøringstid, før fx varme- og ventilationssystemer fungerer, eller før I har fundet ud af, præcis hvordan I skal placere arbejdspladser og fordele opgaver i lokalerne. I denne fase er det vigtigt, at arbejdsmiljøgruppen løbende samler op på erfaringerne og sørger for, at problemerne bliver løst. Samtidig er det vigtigt at de ansatte løbende bliver holdt orienteret om de ting, der evt. ikke fungerer, og om hvornår de forventes udbedret.

Del jeres erfaringer

Jeres erfaringer skal tages med i den afleveringsforretning, hvor bygherre og entreprenør gennemgår bygningen. Hvis problemerne skyldes egentlige fejl og mangler i byggeriet, skal de udbedres af entreprenøren.

Det vigtigt for både arkitekter, rådgivere og bygherre at høre, hvordan de konkrete krav og planlagte løsninger fungerer i praksis. Jeres erfaringer kan være med til at sikre, at man undgår fejl i fremtiden.

Ny arbejdsmiljøgruppe?

Hvis der er tale om en helt ny arbejdsplads med nyt personale, bliver det en nyvalgt arbejdsmiljøgruppe, som skal gennemføre den første kortlægning af arbejdsmiljøet i de nye lokaler.

Det bør ske før den bygningsgennemgang, som finder sted, når bygningen har været i brug i et år. Håndværkerne har ofte indsat en garantisum, som bl.a. kan bruges til at udbedre fejl og mangler ved indeklimaet.

Problemerne skal løses

I kan komme ud for, at I finder alvorlige problemer som ikke umiddelbart kan løses, fordi de kræver mere omfattende ændringer. Det kan fx være ventilationssystem, lysafskærmning, varmesystem, materialer eller lokalernes placering og indretning. I de tilfælde bør I holde fast i, at alvorlige problemer skal løses, også selv om det er dyrt.


Senest revideret den 28. maj 2024