Værktøjer fra hæftet

I hæftet finder du flere forskellige værktøjer og også gode råd til, hvordan I kan planlægge arbejdsmiljøarbejdet med et årshjul. Flere arbejdspladser har gode erfaringer med den metode. Du kan downloade metoden særskilt her:

På forkant

Få inspiration og værktøjer til et godt samarbejde om psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøgruppen.

Hæftet kan inspirere arbejdsmiljøgruppen til at komme på forkant i arbejdsmiljøarbejdet. Der beskrives en bred vifte af konkrete og gennemprøvede metoder til at sætte arbejdet i system. Fokus er på det psykiske arbejdsmiljø - men mange af metoderne kan være relevante i arbejdsmiljøarbejdet generelt.

Fakta om materialet

Type: Værktøj

Sidetal: 40

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2018

Opdateret dato: 2020

Ansvarlig: Mads Kristoffer Lund