Materialer om APV

To skemaer til APV: Hent et simpelt kortlægningsskema og et simpelt processkema.

Aktiverende APV: Hæfte om APV med hovedfokus på hvad vi ønsker at opnå i fremtiden og hvordan vi kan opnå det vi ønsker. 

Leder-APV: Se metoder og skemaer til APV for ledere i hæftet Trivsel i lederrollen.

Psykisk APV+: Få mere ud af arbejdet med psykisk arbejdsmiljø.

Kom godt i gang med arbejdsmiljøarbejdet
Her er en række værktøjer der hjælper jer som arbejdsmiljøgruppe at sætte arbejdsmiljøarbejdet i system og sætte fokus på det interne samarbejde i arbejdsmiljøgruppen.
Find værktøjerne her
Del: - -

APV på små arbejdspladser

Kom godt i gang med jeres arbejdspladsvurdering (APV) med Arbejdstilsynets digitale APV-værktøj. Det er særligt udviklet til små arbejdspladser med 1-9 ansatte, herunder bl.a. læge- og tandlægeklinikker.

Alle virksomheder, der har ansatte, skal lave en skriftlig arbejdspladsvurdering, APV, men den enkelte arbejdsplads beslutter selv metoden.

I kommuner, regioner og statslige styrelser vil APV-arbejdet normalt være indarbejdet i arbejdsmiljøorganisationens praksis. På mindre arbejdspladser i blandt andet privat praksis, vil man selv skulle stå for at finde egnede metoder og gennemføre APV-processen.

Brug Arbejdstilsynets værktøj

Her kan Arbejdstilsynets on-line APV-værktøj være en rigtig god løsning. Værktøjet hjælper jer til at udarbejde en enkel men særdeles brugbar APV, som opfylder lovens krav: At I vurdere og analyserer arbejdsmiljøet og lægger en plan for, hvordan I vil løse eventuelle problemer.

Værktøjet fører jer gennem APV-processen i fire trin:

  1. Vælg den branche og APV-tjekliste, der passer bedst til jeres virksomhed. Der er 57 forskellige APV-tjeklister at vælge imellem, herunder én til læger, tandlæger og dyrlæger. Tjeklisterne indeholder en oversigt over de problemer, der er typiske for branchen.
  2. Inddrag medarbejderne: Det er et krav, at medarbejderne deltager i hele APV-processen, men I bestemmer selv, hvordan I vil gribe det an. I kan for eksempel udsende et spørgeskema til medarbejderne, inden I mødes for at vurdere, om der er problemer i arbejdsmiljøet, som I skal arbejde på at løse.

  3. Vurder problemerne: Gennemgå spørgsmålene i APV-tjeklisten og tag stilling til, om der er tale om et arbejdsmiljøproblem, som I skal arbejde på at løse. Der er hjælp at hente i APV-værktøjet, når I skal vurdere, om problemet skal med I jeres handlingsplan.

  4. Lav en handlingsplan: Sidste skridt er at gøre handlingsplanen færdig, så det er klart, hvordan I vil løse problemerne, hvornår de skal være løst, og hvem der har ansvaret for, at det sker. Der er hjælp at hente i værktøjet, når I skal tage stilling til, hvordan I bedst løser problemerne.

Værktøjet udvikles og drives af Arbejdstilsynet. Det betyder, at værktøjets vejledninger og tjeklister er udarbejdet af Arbejdstilsynets fageksperter.

Start her:


Senest revideret den 4. januar 2024