Kom godt i gang med arbejdsmiljøarbejdet

Her er en række værktøjer der hjælper jer som arbejdsmiljøgruppe at sætte arbejdsmiljøarbejdet i system og sætte fokus på det interne samarbejde i arbejdsmiljøgruppen. Målgruppen for disse værktøjer er arbejdsmiljøgruppen med inddragelse af medarbejdere og evt. tillidsrepræsentant.

Sådan bruger I værktøjerne:

  • Lav en fælles forventningsafstemning i arbejdsmiljøgruppen.
  • Brug årshjulet til at skabe systematik på jeres indsatser.
  • Gør status over arbejdsmiljøarbejdet og drøft, hvor I vil hen og hvordan.
  • Gå i dybden med, hvilken føling I har med de forskellige dele på arbejdspladsen.
  • Lav en APV, hvor I kommer i direkte dialog med jeres kolleger..
  • Er I gået i stå med jeres indsatser, kan I finde årsager med en tjekliste.
  • Brug handleplanen, som vil bidrage til, at jeres planer føres ud i livet.