Materialer om APV

To skemaer til APV: Hent et simpelt kortlægningsskema og et simpelt processkema.

Aktiverende APV: Hæfte om APV med hovedfokus på hvad vi ønsker at opnå i fremtiden og hvordan vi kan opnå det vi ønsker. 

Leder-APV: Se metoder og skemaer til APV for ledere i hæftet Trivsel i lederrollen.

Psykisk APV+: Få mere ud af arbejdet med psykisk arbejdsmiljø.

Kom godt i gang med arbejdsmiljøarbejdet
Her er en række værktøjer der hjælper jer som arbejdsmiljøgruppe at sætte arbejdsmiljøarbejdet i system og sætte fokus på det interne samarbejde i arbejdsmiljøgruppen.
Find værktøjerne her
Del: - -

APV: Metoder til kortlægning af arbejdsmiljøet

Første skridt i APV-processen er at kortlægge arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. I kan selv vælge den metode, som passer bedst til netop jeres arbejdsplads. Læs her om fordele og ulemper ved spørgeskemaer, checklister, videooptagelser og dialogmøder.

Erfaringerne fra mange offentlige arbejdspladser viser, at man med succes kan anvende en række forskellige metoder, alt efter de lokale forhold - og efter hvilke aspekter af arbejdsmiljøet, I ønsker at fokusere på. 

Nedenfor beskriver vi nogle gennemprøvede og veldokumenterede metoder, som er velegnede i til kortlægning og dataindsamling i APV-processen


Metode  

Spørgeskemaer

Beskrivelse   En meget benyttet metode til kortlægning af arbejdsmiljøproblemer og -ressourcer.
Hvad er metoden
god til? 
  At skabe et overblik over, hvilke arbejdsmiljøproblemer og -ressourcer, der er på arbejdspladsen.
At sikre, at alle får mulighed for at deltage.
Vær
opmærksom på
  Spørgeskemaer giver overordnede svar. Derfor vil der være behov for at uddybe centrale problemstillinger.
Den enkelte medarbejders prioritering af de nævnte problemstillinger fremgår ikke af alle typer spørgeskemaer

Metode  

Checklister

Beskrivelse   Et hjælpeværktøj (afkrydsningsskema), der kan bruges under kortlægningen for at sikre, at alle relevante forhold inddrages.
Hvad er metoden
god til? 
  Metoden sikrer, at alle relevante forhold inddrages.
En checkliste kan give et godt overblik over de områder, der er behov for at arbejde videre med.
Vær
opmærksom på
  Checklister kan virke meget „firkantede“ og blive en kontrast til det omsorgsorienterede og pædagogiske arbejde.
En checkliste kan sjældent stå alene.

Metode  

Videooptagelser

Beskrivelse   Videooptagelser af udvalgte arbejdssituationer tages op i forbindelse med et gruppemøde el. lign.
Hvad er metoden
god til? 
  Videooptagelserne viser virkeligheden og giver et fælles udgangspunkt for dialog.
Vær
opmærksom på
  Det er vigtigt, at videooptagelserne udvælges med omhu, og at de er nogenlunde repræsentative for det daglige arbejde.
Der skal indhentes skriftligt samtykke, hvis der fx optræder borgere på optagelserne.

Metode  

Gruppeinterviews/Fokusgrupper
/Dialogmøder

Beskrivelse   Drøftelser i større eller mindre grupper med udveksling af argumenter for bestemte synspunkter. På nogle arbejdspladser tages udgangspunkt i den værdsættende samtale (Appreciative Inquiry). Der tages udgangspunkt i gode erfaringer frem for i det, som ikke fungerer. Det handler om at fokusere på ønsker og drømme.
Hvad er metoden
god til? 
  Velegnet til arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø.
Vær opmærksom på   En forudsætning for succes er, at der er en åben og tryg kultur på arbejdspladsen.
Det er væsentligt, at ledelse og medarbejdere har forpligtet sig og er klædt på til at bruge metoden.

Senest revideret den 30. april 2024