Materialer om APV

To skemaer til APV: Hent et simpelt kortlægningsskema og et simpelt processkema.

Aktiverende APV: Hæfte om APV med hovedfokus på hvad vi ønsker at opnå i fremtiden og hvordan vi kan opnå det vi ønsker. 

Leder-APV: Se metoder og skemaer til APV for ledere i hæftet Trivsel i lederrollen.

Psykisk APV+: Få mere ud af arbejdet med psykisk arbejdsmiljø.

Kom godt i gang med arbejdsmiljøarbejdet
Her er en række værktøjer der hjælper jer som arbejdsmiljøgruppe at sætte arbejdsmiljøarbejdet i system og sætte fokus på det interne samarbejde i arbejdsmiljøgruppen.
Find værktøjerne her
Del: - -

APV ved arbejde i private borgeres hjem

Mange medarbejdere inden for bl.a. social- og sundhedssektoren arbejder i borgernes hjem. Som medarbejder kan man opleve dilemmaer mellem hensynet til borgeren og ens eget arbejdsmiljø. De kan præciseres og håndteres ved at lave en arbejdspladsvurdering i hjemmet.

Det er arbejdsgiverens ansvar at definere, hvilke rammer og regler opgaven skal løses indenfor. Medarbejderne skal vide, hvem der har hvilke ansvar for, at de respektive opgaver kan løses, uden at det går ud over arbejdsmiljøet, og hvor de skal henvende sig, hvis de er i tvivl. Det skal være klart for medarbejderne, hvor de kan få sparring og rådgivning, når de oplever vanskelige situationer.

APV som omdrejningspunkt

Arbejdsforholdene skal derfor være i orden, før arbejdet går i gang, og skal kontrolleres jævnligt. Det betyder, at der skal udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering, inden arbejdet starter, eventuelt i forbindelse med visiteringen.

Borgeren skal orienteres om, hvilke forhold der af hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø skal være i orden for at han kan modtage serviceydelser i eget hjem. Det kan for eksempel dreje sig om rygeregler, brug af rengøringsmidler, indretning med videre.

En APV skal beskrive de væsentligste fysiske og psykiske arbejdsmiljøforhold og løsninger ved arbejde i borgerens hjem.

I praksis er det dog ofte først, når arbejdet i hjemmet begynder, at problemerne viser sig. Samtidig kan forhold ændres undervejs – for eksempel kan borgerens helbred, psykiske symptomer eller misbrugsproblemer forværres. Derfor er det relevant løbende at foretage en risikovurdering og justere arbejdspladsvurderingen, da der kan være forhold, der har ændret sig.

Eksempler på problemstillinger i private hjem

 • Dårlige adgangs- og pladsforhold.
 • Dårlige arbejdsstillinger som foroverbøjet krop og vrid.
 • Uhensigtsmæssige løft af udstyr (og patienter).
 • Mangel på kompetencer eller opbakning.
 • Ringe kommunikation og samarbejde.
 • Rygning og husdyr.

Løsningerne kunne eventuelt være

 • Mere ergonomisk og faglig oplæring.
 • Tydelige krav til indretning og adgangsforhold.
 • Bedre samarbejdsstruktur med tydelig fordeling af ansvar og opgave.
 • Lettere tilgængelige hjælpemidler.
 • Udvikle den vanskelige samtale.

Arbejdsulykker i private hjem

Arbejdsulykker i private hjem kan ske i forbindelse med:

 • Fald og snublen i tæpper, ledninger osv.
 • Forflytningsskaber som følge af manglende udstyr eller plads.
 • Vold og krænkende handlinger fra udadreagerende, demente eller påvirkede borgere.

Læs mere

 • At arbejde i borgernes hjem: En branchevejledning til at løse de dilemmaer, som opstår i mødet mellem det professionelle og det private. Med eksempler, råd, metoder og konkrete værktøjer til blandt andet udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger.

Senest revideret den 29. maj 2024