Materialer om APV

To skemaer til APV: Hent et simpelt kortlægningsskema og et simpelt processkema.

Aktiverende APV: Hæfte om APV med hovedfokus på hvad vi ønsker at opnå i fremtiden og hvordan vi kan opnå det vi ønsker. 

Leder-APV: Se metoder og skemaer til APV for ledere i hæftet Trivsel i lederrollen.

Psykisk APV+: Få mere ud af arbejdet med psykisk arbejdsmiljø.

Kom godt i gang med arbejdsmiljøarbejdet
Her er en række værktøjer der hjælper jer som arbejdsmiljøgruppe at sætte arbejdsmiljøarbejdet i system og sætte fokus på det interne samarbejde i arbejdsmiljøgruppen.
Find værktøjerne her
Del: - -

APV for gravide og ammende

Når en medarbejder bliver gravid, skal ledelsen og arbejdsmiljøgruppen lave en konkret risikovurdering af den gravides arbejdsmiljø. Det gør I bedst med en APV.

De fleste gravide kan passe deres arbejde under det meste af graviditeten, når den gravide og arbejdsgiveren går sammen om at tilpasse arbejdet og opgaverne. Alligevel er en tredjedel af alle gravide langtidssygemeldt.

Krav: Risikovurdering af den gravides arbejde

Når en medarbejder bliver gravid, har arbejdsgiveren en række konkrete forpligtelser efter arbejdsmiljølovgivningen. Opgaverne løses som regel i et tæt samarbejde mellem leder og arbejdsmiljøgruppe.

Først og fremmest skal I lave en konkret risikovurdering af den gravides arbejde for at sikre, at der ikke er forhold i arbejdet, som udgør en risiko for fosteret, graviditeten eller den efterfølgende amning. Det gøres som regel med en APV.

Brug hjemmesiden Gravidmedjob.dk

Hjemmesiden Gravidmedjob.dk giver viden, inspiration og værktøjer til, hvordan I kan sikre den gravide et godt og sikkert arbejdsmiljø og forebygge sygefravær. Siden er udarbejdet af de fem Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø, som tilsammen dækker hele det danske arbejdsmarked.

Siden beskriver bl.a., hvordan I kan tilpasse arbejdet, så den gravide undgår belastende opgaver, hvordan I skaber fleksibilitet i forhold til fx mødetider, pauser og aflastning fra krævende opgaver, samt ikke mindst hvordan I sikrer en løbende dialog mellem den gravide og lederen om, hvordan det går.

Hent værktøjer til APV

Hjemmesiden har et særligt afsnit om APV til gravide med bl.a. et eksempel på APV-skema. Siden har også en skabelon til en elektronisk APV, som dækker den gravides fysiske arbejdsmiljø.


Senest revideret den 04. januar 2024