Psykisk APV +

Få mere ud af arbejdet med psykisk arbejdsmiljø.

Ni arbejdspladser på social- og sundhedsområdet deler i denne publikation deres erfaringer med APV og psykisk arbejdsmiljø. Det fælles fokus er, hvordan arbejdspladserne følger op på kortlægningen af arbejdsmiljøet, og hvordan de får APV-arbejdet godt integreret i deres øvrige udviklingsaktiviteter.

Publikationen henvender sig til alle, der har ansvar for at designe og drive APV-processen eller fungerer som rådgivere og hjælpere i sådanne processer. Det vil blandt andet sige HR- og arbejdsmiljøkonsulenter samt ledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter.

Mød arbejdspladserne

Du kan se en række korte film fra nogle de arbejdspladser, som har deltaget udviklingen af materialet Psykisk APV+ på Arbejdsmiljøweb.

Fakta om materialet

Arbejdspladstype: Social og Sundhed

Målgruppe: Arbejdsmiljøgruppen og konsulenter

Sidetal: 36

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2014

Opdateret dato: 2021

Forfatter: Hanne Christensen, Grontmij, og Eva Thoft, TeamArbejdsliv

Ansvarlig: Lise Keller