Del: - -

Kemisk risikovurdering

Hvis I arbejder med farlige kemiske stoffer og materialer eller har arbejdsprocesser, hvor der udvikles farlig kemi? Så skal I foretage en kemisk risikovurdering. I skal desuden sikre, at medarbejdere, der arbejder med stofferne får en effektiv oplæring og instruktion.

Tidligere skulle arbejdspladser lave en skriftlig arbejdspladsbrugsanvisning, hvis der var farlige kemiske stoffer eller materialer. Det skal I ikke længere.

I stedet for skal I gennemføre en kemisk risikovurdering og sikre jer, at medarbejdere, der arbejder med farlig kemi, får en effektiv oplæring og instruktion. 

I kan finde et overblik hos Arbejdsmiljørådet om at komme godt i gang med kemisk risikovurdering.

Det er ikke nødvendigt at gennemføre den særlige risikovurdering, hvis man vurderer, at arten og omfanget af udsættelsen fra stoffer og materialer er ubetydelig, og det derfor ikke er nødvendigt at lave forebyggende foranstaltninger. 

Hvis det handler om husholdningskemikalier som opvasketabs, håndsæbe og lignende så vil der ikke være krav om kemisk risikovurdering, hvis anvendelsen svarer til anvendelsen i en almindelig husholdning. Er produkterne faremærkede, så er det altid en god idé at overveje om man kan finde et alternativ uden faremærke eller med mindre farlige egenskaber. 

Sådan vurderer I risikoen

Når virksomheden skal vurdere, om der er risiko for, at medarbejderne kan blive udsat for farlig kemi, skal den tage udgangspunkt i disse tre spørgsmål:

  • Hvilke farlige stoffer og materialer findes der? (Både dem I bruger, og dem, som dannes)
  • Hvilke sundheds- og sikkerhedsrisici er der ved at bruge kemikalierne?
  • Hvordan kan medarbejderne blive udsat? Ved indånding af gasser, dampe, støv, ved hudkontakt eller andet?

Se på, hvilke farlige kemiske produkter, I har, og lav en liste over dem. Medarbejdere skal have adgang til listen. Mange af de farlige stoffer og materialer har et faremærke på etiketten. Den kan man bruge til at finde ud af, hvilke sundheds- og sikkerhedsrisici der er forbundet med at arbejde med produkterne.

Kemi-databaser og online værktøjer til risikovurdering

Desuden findes der forskellige kemi-databaser online, som arbejdspladsen kan købe abonnement til, og hvor I kan finde beskrivelser af de kemiske stoffer og de risici, der er forbundet med dem. Nogle databaser tilbyder også et hjælpeværktøj til den kemiske risikovurdering. 

Arbejdstilsynet har lavet et online værktøj til at udføre kemisk risikovurdering for brug af rengøringsmidler. Det tager cirka 15 minutter at udfylde skemaet, som I efterfølgende kan få vurderet af Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynet har også et værktøj til kemisk risikovurdering for svejsning og termisk skæring i metal.

Læs mere og find gode værktøjer her:

Læs også vores gode råd om håndtering og opbevaring af kemi og farlige materialer.


Senest revideret den 05. februar 2024