Del: - -

Gode råd om kemi og farlige materialer

Gode råd om håndtering og opbevaring af kemikalier og farlige materialer

Hvis I har farlige kemiske stoffer på arbejdspladsen, skal I lave en kemisk risikovurdering. Her er nogle gode råd, som I kan tage med i jeres håndtering og opbevaring af kemi og farlige materialer. 

Hvor findes de skadelige stoffer og materialer?

Farlige kemiske stoffer findes på rigtig mange arbejdspladser i mange forskellige former. Her er en række eksempler på steder og arbejdsfunktioner, hvor I skal være særligt opmærksomme:

 • Håndtering af medicin på hospitaler, klinikker, plejehjem og hjemmeplejen
 • laboratorier i social-og sundhedssektoren
 • faglokaler på forskningsinstitutioner og i skolernes fysiklokaler
 • i forbindelse med særlig og hyppig rengøring og desinfektion
 • brug af benzin, terpentin, maling osv. for eksempel i værksteder eller i forbindelse med renoveringsarbejde.

Gode råd om at håndtere kemi og farlige materialer

 • Undgå direkte kontakt med og indånding af farlige stoffer og materialer.
 • Køb og opbevar så få kemikalier, rengøringsmidler, maling og lignende som muligt.
 • Vælg de mindst farlige produkter.
 • Opbevar i original emballage med tydelig faremærkning.
 • Hav styr på sikkerhedsdatablade.
 • Lær faremærkerne at kende.
 • Mange farlige stoffer og materialer må ikke anvendes af unge under 18 eller gravide.  
 • Aflever overflødige produkter, tomme bøtter og rester til den kommunale modtagestation for farligt affald.

Brug af rengøringsmidler

Hvis I bruger rengøringsmidler, hvor omfanget af udsættelsen fra stoffer og materialer er betydelig, skal I lave en kemisk risikovurdering af jeres arbejdsprocesser. Det skal I, fordi dagligt arbejde med rengøringsmidler kan medføre irritation af hud, øjne og luftveje. Direkte kontakt med skrappe rengøringsmidler kan medføre risiko for ætsninger og alvorlige hudlidelser.

Brug Arbejdstilsynets værktøj til brug af rengøringsmidler på at.dk. Værktøjet er målrettet små og mellemstore virksomheder, der udfører almindelig rengøring eller specialrengøring af kontorer, køkkener og fødevareindustri mv.

Følg altid doseringsvejledningen af rengøringsmidler med videre. For stor dosering kan ødelægge virkningen og de materialer, væsken kommer i kontakt med. Det øger samtidig risikoen for skadelige virkninger på dig og dine kolleger.

Læs også vores tema om sund hud og vådt arbejde.

Opbevar kemikalier forsvarligt

 • Ryd op i kemikalier, maling og lignende.
 • Opbevar farlige stoffer og materialer bag lås.
 • Opbevar altid i den originale emballage med original etikette og faremærkning.
 • Der skal være advarselstavle på døren.
 • Syrer og klorholdige produkter skal opbevares og anvendes hver for sig. (Danner giftige dampe ved blanding)
 • Brandfarlige stoffer skal opbevares, så risikoen for brand minimeres. Spørg eventuelt det lokale brandtilsyn.
 • Brandfarlige stoffer må ikke opbevares sammen med gødning.
 • Klude med terpentin, benzin eller olie kan selvantænde. De skal opbevares i lufttæt metalbeholder.
 • Sprøjtegifte må ifølge aftale med Miljøstyrelsen ikke bruges på offentlige arealer.

Visse typer af kemiske stoffer og blandinger kan bruges til ikke-fredelige formål, hvis de kommer i de forkerte hænder. Derfor er der krav om sikker opbevaring og pligt til at anmelde tyveri af giftige stoffer og blandinger samt stoffer og blandinger med alvorlige langtidseffekter. Læs mere på Miljøstyrelsens side om Regler om opbevaring og tyverianmeldelse af giftige stoffer og blandinger.


Senest revideret den 30. januar 2024