Del: - -

Overblik sygehus: Hjemmesider, temaer og publikationer

Overblik: Se hvad BFA Velfærd og Offentlig administration har af hjemmesider, temaer og publikationer, som er særligt rettet mod sygehuse.

Psykisk arbejdsmiljø

Krop & Sundhed

Støj, lys og luft

  • Indeklimaportalen.dk: Om indeklimaets betydning for arbejdsmiljøet - om støj, luftkvalitet, ventilation, energi, lys og meget mere. En del er målrettet særligt mod kontorområdet.
  • Rengøring: Rengøringen kan prioriteres, så man undgår et dårligt indeklima.

Ledelse & Organisering

  • Digitalisering og det gode arbejde: Dette hæfte og de tre værktøjer kan give inspiration til, hvordan medarbejdere og lokale ledere kan involveres i at udvikle og/eller implementere nye digitale løsninger.
  • Sunde arbejdsrytmer: Materiale om arbejdstid, vagtplaner og pauser, men også om hvordan vi oplever tiden. Denne publikation er inspiration til at forbedre tiden til gavn for både ansatte og de patienter, som I skal hjælpe.
  • Trivsel i lederrollen: Få inspiration og metoder til at afklare og udvikle din egen lederrolle. Læs om at sætte grænser, prioritere og lede dig selv, og få inspiration til at arbejde i netværk med dine lederkolleger.
  • Coaching for ledere: Hæftet giver dig overblik over coaching som metode, og du kan læse om, hvad der skal til for at du får et vellykket coachingforløb.

Byggeri & Indretning

Arbejdsmiljøarbejdet

Ulykker


Senest revideret den 21. august 2023