Del: - -

Værktøj: Tag hånd om arbejdsmiljøet, når I indfører teknologi

Indførelse af forskellige teknologier i arbejdet påvirker den måde, vi arbejder på. Og det kan give komplekse problemstillinger. Her finder I et værktøj, som I kan bruge i arbejdsmiljøgruppen til at håndtere nogle af de dilemmaer og risici, der kan opstå ved brug af teknologi.

Praktisk info

Brugssituation: Når I tager højde for arbejdsmiljøet ved indførelse af teknologi.

Tovholdere: Arbejdsmiljørepræsentanter og ledere.

Målgruppe: Arbejdsmiljørepræsentanter, medarbejdere

Forberedelsestid: 40 min.

Arbejdstid: 1 time per fase. Varierer efter behov.

I skal indsamle viden og erfaring fra jeres kollegaer ud fra seks faser:

  • Nogen opdager et problem eller en mulighed
  • En arbejdsgruppe undersøger mulighederne
  • Ledelsen træffer en beslutning
  • Arbejdspladsen tager teknologien i brug
  • Medarbejderne gør sig erfaringer
  • Organisationen evaluerer og tilpasser løsninger.
     


Vil du arbejde med andet og mere for at tage højde for arbejdsmiljøet i forbindelse med nye teknologier, så  se publikationen "Husk arbejdsmiljøet, når I tager teknologi i brug".

Introduktion til værktøjet

Til jer der er tovholdere

Gode anledninger til at bruge værktøjet

  • Ved indførelsen af ny teknologi på en arbejdsplads og de negative/positive påvirkninger, det kan have.
  • Når I vil forebygge, at medarbejdere er uforstående eller frustrerede ved indførelse af teknologiske løsninger.

Senest revideret den 30. april 2024