Del: - -

Desk study: Digitalisering, kerneopgave, faglighed og relationer

Med to arbejdspladsrettede materialer, 6 konkrete værktøjer og et bagvedliggende desk study retter BFA fokus på, hvordan I kan sikre god medarbejderinddragelse ved digitalisering – og håndtere de udfordringer, som nye digitale teknologier også kan give.

Nye teknologier og digitalisering af arbejdet i BFA Velfærd & Offentlig administrations brancher kan potentielt ændre arbejdets indhold og karakter.

Nogle jobfunktioner og opgaver kan forsvinde eller ændres, og andre kan komme til. Det kan stille krav om nye opgaver og roller til branchernes ansatte. Samtidig kan digitalisering og nye teknologier transformere og ændre relationerne i samarbejdet og til borgerne og pårørende – med både mulighed for nye gevinster og risiko for tab af kvaliteter eller forskydninger i relationerne.

Dette desk study har karakter af et arbejdspapir, som BFA’et har godkendt til offentliggørelse. Det er forfattet af BFA Velfærd og Offentlig administrations sekretariat og udgør resultatet af sekretariatets arbejde med at skabe overblik over en række relevante forskere og konsulenters syn på spørgsmålet. Der er trukket på skriftlige artikler, rapporter, bøger og mundtlige præsentationer og interview med caseeksempler og fem fokusgruppeinterview med ledere, tillidsvalgte og medarbejdere BFA Velfærds branchers arbejdspladser. Kriterierne for de valgte kilder har været, om de bidrog til at belyse kortlægningens spørgsmål ud fra nyere forskning, undersøgelser og/eller konsulenterfaringer i en dansk kontekst.

Her kan du hente desk study: Sammenhænge mellem digitalisering og arbejdsmiljø, kerneopgave, faglighed og relationer – opmærksomhedspunkter fra forskere og konsulenter.

Ved siden af dette desk study produceres to arbejdspladsrettede materialer: et om digitalisering og medarbejderinddragelse, der giver anbefalinger til og erfaringer med inddragelse ved nye digitale teknologier – og et andet om, hvordan kerneopgave, faglighed og relationer påvirkes af digitalisering og nye teknologier, samt hvordan uddannelsesinstitutioner kan arbejde for det bedste match mellem teknologi, uddannelsesinstitution og medarbejdere.


Senest revideret den 01. december 2022