Del: - -

Overblik praktiserende: Hjemmesider, temaer og publikationer

Se hvad BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration har af informationer, som er særligt rettet mod privatpraktiserende læger, tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer og deres ansatte.

Psykisk arbejdsmiljø

Krop & Sundhed

 • Sektionsafsnittet Stik- og skæreskader. Dit ressourcested om stikskader på sygehuse. Læs om forebyggelse, rutiner, risiko samt hvad du skal gøre, når skaden er sket.
 • Sektion om Sidestillinger og ergonomi. Få inspiration til at skabe mere bevægelse i hverdagen. 
 • Tal om smerter - tag handling sammen: Smerter kan være en udfordring at håndtere for den enkelte og for arbejdspladsen. En tryg dialog om smerter er det første skridt på vejen til en fælles håndtering.

Støj, Lys og Luft

 • Rengøring: Rengøringen kan prioriteres, så man undgår et dårligt indeklima.
 • Indeklimaportalen.dk: Om indeklimaets betydning for arbejdsmiljøet - om støj, luftkvalitet, ventilation, energi, lys og meget mere. En del er målrettet særligt mod kontorområdet.

Ledelse & Organisering

 • Digitalisering og det gode arbejde: Dette hæfte og de tre værktøjer kan give inspiration til, hvordan medarbejdere og lokale ledere kan involveres i at udvikle og/eller implementere nye digitale løsninger.
 • Sunde arbejdsrytmer: Materiale om arbejdstid, vagtplaner og pauser, men også om hvordan vi oplever tiden. Denne publikation er inspiration til at forbedre tiden til gavn for både ansatte og de patienter, som I skal hjælpe.
 • Trivsel i lederrollen: Få inspiration og metoder til at afklare og udvikle din egen lederrolle. Læs om at sætte grænser, prioritere og lede dig selv, og få inspiration til at arbejde i netværk med dine lederkolleger.
 • Coaching for ledere: Hæftet giver dig overblik over coaching som metode, og du kan læse om, hvad der skal til for at du får et vellykket coachingforløb.
 • Katalog: Styrk lederes trivsel og resultater – overblik over materialer: Dette katalog introducerer til værktøjer til at styrke lederes trivsel og resultater, som er udviklet af BFA Velfærd & Offentlig administration.
 • Sparring i netværk for ledere: Dette materiale skal inspirere ledere til at søge netværk med andre ledere.
 • Byg bæredygtige forandringer: Alle arbejdspladser gennemgår forandringer. Det kan skabe uro og usikkerhed hos den enkelte og i hele organisationen. Derfor er det vigtigt, at man sikrer et godt arbejdsmiljø under forandringsprocesser. 
 • Tag hånd om arbejdsmiljøet, når I indfører teknologi:  Et værktøj, som I kan bruge i arbejdsmiljøgruppen til at håndtere nogle af de dilemmaer og risici, der kan opstå ved brug af teknologi.
 • Styrk dit netværk som leder: Som leder har du mange bolde i luften, og det kan være en god idé at søge sparring i et netværk med andre ledere.

Arbejdsmiljøarbejdet

 • Arbejdsmiljø på dyrlægevirksomheder for kæledyr, heste og kvæg: Få gode råd og vejledning til at sikre et godt og sundt arbejdsmiljø for dyrlæger beskæftiget med familiedyr, heste og kvæg.
 • Sæt fremtidens arbejdsmiljø til debat: Publikationen lægger op til en strategisk dialog om fremtidens arbejdsmiljø – dels i MED-udvalg, SU eller arbejdsmiljøorganisationen, dels på hele arbejdspladsen.
 • Forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker: Branchevejledning om arbejdspladsens opgaver i forbindelse med arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren.
 • Afsnit om Arbejdsmiljøarbejdet: Materialer om APV og andre værktøjer og metoder i det daglige arbejde for et bedre arbejdsmiljø. 
 • Psykisk APV+: Få mere ud af arbejdet med psykisk arbejdsmiljø. Ni arbejdspladser på social- og sundhedsområdet deler deres erfaringer med APV og psykisk arbejdsmiljø. 
 • Kom godt i gang med arbejdsmiljøarbejdet: Her er en række værktøjer der hjælper jer som arbejdsmiljøgruppe at sætte arbejdsmiljøarbejdet i system og sætte fokus på det interne samarbejde i arbejdsmiljøgruppen.
 • Det skal gå godt uden ulykker: Når I skal i gang med en ny aktivitet eller et større projekt, er det vigtigt at forebygge ulykker. Denne tjekliste hjælper jer i processen. Tjeklisten kan bruges til både mindre og større aktiviteter.

Senest revideret den 14. maj 2024