Trivsel i fællesskab

En rummelig kultur i undervisergruppen skaber et godt arbejdsmiljø, hvor lærere/undervisere støtter hinanden.

Formålet med redskabet er at skabe rammen for en dialog om sammenhængen mellem undervisernes arbejdsmiljø og arbejdet med at støtte elevers og studerendes trivsel. Dette ved at stille spørgsmål til refleksion over gensidige sammenhænge mellem underviseres arbejdsmiljø og elevers/studerendes studiemiljø og ved at sætte gang i dialogen i undervisergruppen om arbejdsmiljø og trivsel.

Dette redskab er del af et sæt, og hænger direkte sammen med redskabet ”Klassens time”, som handler om at skabe et godt studiemiljø. 

Fakta om materialet

Type: Redskab

Sidetal: 6

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2021

Ansvarlig: Jytte Tolstrup Jensen