Følelser på job

'Følelser på job' er en podcastserie med tre episoder, der sætter fokus på følelser på job, og om hvordan arbejdspladser kan blive bedre til at forstå og handle konstruktivt på følelser både hver især og i arbejdsfællesskabet.

Vi skal forholde os nysgerrigt og analyserende til vores følelser for at kunne bruge dem professionelt. Men det kræver også viden og indsigt, at kunne forholde sig til de mange informationer, som relationerne til borgere, kolleger og ledere rummer.

I hvert afsnit af denne podcastserie lader vi to eksperter afsøge hele spillepladen for de følelser, som er en uundgåelig del af arbejdslivet. Under samtalen inspirerer og udfordrer de hinanden, og i synergien opstår der fornyet indsigt, og der formidles konkrete råd til brug på arbejdspladsen.

Alle podcastepisoderne er bygget op om en samtale og varer knap 30 minutter.

Læs mere om 'Følelser på job'

Læs mere om følelsesmæssige krav på arbejdspladsen og dyk ned i de tilhørende materialer, som er udarbejdet i forbindelse med 'Følelser på job'. Find det hele på www.etsundtarbejdsliv.dk

Podcastserien består af tre episoder: