Del: - -

Episode 2 - En ressource i samarbejde og opgaveløsning

Med sociologerne Merete Monrad og Poul Poder.

Udgivet maj 2021.

Er arbejdspladsen i stand til at bruge følelser og den energi, der ligger relationer, som en ressource i løsningen af kerneopgaven? Det er blandt andet det, som de medvirkende, sociologerne Merete Monrad og Poul Poder, giver input til i denne episode. Emotionel kapital og hvordan den anvendes på arbejdspladsen, er omdrejningspunktet.

Merete Monrad er forsker og ansat som associeret professor på Institut for Sociologi og Socialt arbejde på Aalborg Universitet- Hun er blandt andet ekspert i socialt arbejde og omsorgsarbejde på børne- og ældreområdet.

Poul Poder er lektor på sociologisk institut på KU. Poul har forsket i følelsernes sociologi i en årrække. Blandt andet har han beskæftiget sig med følelser i arbejdslivet i forbindelse med organisationsforandringer.

Læs mere om 'Følelser på job'

Læs mere om følelsesmæssige krav på arbejdspladsen og dyk ned i de tilhørende materialer, som er udarbejdet i forbindelse med 'Følelser på job'. Find det hele på www.etsundtarbejdsliv.dk

Følg podcasten Godt arbejdsmiljø

Her kan du lytte til alle afsnit af denne podcast og mange andre spændende podcasts. Klik på ikonerne for at vælge, hvor du vil følge podcasten.


Apple 
podcast
(IOS)

Google
podcast
(Android)

RSS

Spotify


Senest revideret den 7. februar 2024