Arbejdsmiljøorganisationens roller og opgaver

Alle arbejdspladser med flere 10 eller flere ansatte skal have en arbejdsmiljøorganisation (AMO). AMO har en lang række opgaver, som alle sigter mod at styrke samarbejdet om et godt arbejdsmiljø. Det handler både om at løse hverdagens udfordringer og om at lægge de langsigtede linjer for et godt og sikkert arbejdsliv.