Del: - -

Sæt arbejdsmiljøindsatsen i system

En tidlig og systematisk arbejdsmiljøindsats spiller positivt ind på trivslen på arbejdspladsen og i sidste ende på bundlinjen. Men en tidlig og systematisk indsats kræver et godt samarbejde om arbejdsmiljøarbejdet.

Alle arbejdspladser skal gennemføre en årlig drøftelse af arbejdsmiljøet. Er I mellem 1-9 ansatte skal det ske i direkte dialog mellem ansatte og arbejdsgiver. Ellers i arbejdsmiljøorganisationen. På den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal følgende punkter gennemgås:

 • Hvad skal være jeres arbejdsmiljøfokus i det kommende år?
 • Hvordan skal samarbejdet herom foregå?
 • Hvilke mål kan I lave for det kommende års fokus og hvordan kan I nå dem?
 • Er målene fra det foregående år nået?

Hvis arbejdspladsen ikke er omfattet af en MED-aftale, og arbejdspladsen får besøg af Arbejdstilsynet, skal arbejdsgiveren kunne fremvise indholdet af den årlige drøftelse herunder planen for det næste år. Det er op til arbejdsgiveren at vælge typen af dokumentation og I kan fx bruge en guide, som I finder på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Planlæg jeres arbejde med et årshjul

Når I mødes til den årlige arbejdsmiljødrøftelse, kan I med fordel planlægge jeres aktiviteter i et årshjul. Det er en måde at sikre, at I holder løbende fokus på indsatsen og samtidig får fulgt systematisk op på jeres møder. Det kan spare jer for ubehagelige overraskelser fra arbejdsmiljøproblemer, som har vokset sig store, fordi I har tabt føling med dem.

Tilpas hjulset, så det matcher, hvad I har fokus på, og hvor hyppigt I mødes. 

I kan også invitere ansatte og kolleger til en mere uformel status på handleplanen

Først i bakspejlet:

 • Hvad havde vi planlagt og aftalt? Hvad skulle der helt konkret udføres i handleplanen?
 • Hvorfor skulle det ske? Tænk tilbage på dengang I lavede handleplanen: Hvilket forhold skulle indsatsen påvirke positivt?
 • Lykkedes det så? Havde indsatsen den ønskede virkning?

Så mod arbejdsmiljøet i dag og fremadrettet:

 • Hvordan er jeres arbejdsmiljø, sådan som det er lige nu?
 • Er APV-resultater og -indsatser stadig dækkende? Er det stadig de vigtigste forhold, som I ser det?
 • Er der sket vigtige ændringer siden jeres seneste kortlægning?
 • Hvor får I lyst til at lave forbedringer?
 • Er der krav som I gerne vil skrue ned for? Er der ressourcer, som I gerne vil skrue op for?
 • Er der andre idéer og forslag til input til den årlige drøftelse?

Når kollegaerne har været involveret i en status på handleplanen kan I forankre det videre arbejde i arbejdsmiljøgruppen.

Overvej behovet for kompetenceudvikling

Alle arbejdspladser, der har en arbejdsmiljøorganisation, skal udarbejde en kompetenceplan for arbejdsmiljøorganisationens medlemmer. Hvilke opgaver skal I løse i arbejdsmiljøarbejdet bl.a. som følge af den årlige arbejdsmiljødrøftelse, og hvordan er I klædt på til det? En enkel kortlægning hjælper jer til at danne overblik over behovet for kompetenceudvikling i arbejdsmiljøgruppen. Brug det til at sikre en god opgavefordeling og bliv klædt på til opgaverne, så I når i mål med jeres arbejdsmiljøarbejde.

Metoden består af to dele

 • Først en analyse, der kan hjælpe jer med at stille de rigtige spørgsmål i forhold til at afdække, prioritere og udvælge den rigtige form for kompetenceudvikling, der understøtter de valgte mål.
 • Dernæst et kompetencenet der afdækker, hvor I som gruppe mangler kompetencer.Eksempel på kompetencenet med fokus på forebyggelse af stress. Hvad er de vigtigste fokuspunkter og arbejdsopgaver hos jer? Og hvordan ser det ud på andre områder? 

Hent kompetencenettet i stort format her.

I analysen samler I først op på, hvilke udfordringer der er i arbejdsmiljøarbejdet på baggrund af APV, arbejdsmiljøgennemgange, den årlige arbejdsmiljøevaluering eller trivselsundersøgelser. Vælg derpå nogle områder, I vil arbejde med, og sørg for at sikre, at I har den ledelsesmæssige prioritering og opbakning.

Kompetencenettet bruger I til at se på hvilke arbejdsopgaver, der indgår i at løse et  estemt arbejdsmiljøproblem, og om der er de rette kvalifikationer til stede på arbejdspladsen.

Når I har udfyldt kompetencenettet, bør I have overblik til at kunne pege på, hvilke kompetenceområder, der mangler for at kunne løse de elementer, der ligger under de udvalgte fokusområder.

Her skal I tænke kompetenceudvikling bredt. Det behøver ikke at være et kursus, men kan handle om den nødvendige tid til at orientere sig i reglerne eller en vejledning. 

Hvis I følger MED-aftalerne

Hvis jeres arbejdsplads følger MED-aftalerne, så er det de krav der fremgår af dem I skal følge og ikke arbejdsmiljøloven.

Tjekliste: Hvis I går i stå...

Hvis I oplever, at I er gået i stå med en indsats, kan I danne jer overblik over mulige årsager i disse 11 vigtige tjeklistepunkter – og finde mulig inspiration til at komme videre. Skemaet udspringer af forskning i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.


Senest revideret den 29. maj 2024