Del: - -

Arbejdsmiljørepræsentantens rolle og opgaver

Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø er afgørende for, om vi trives på arbejdet. Læs her, hvad du som arbejdsmiljørepræsentant kan gøre for at skabe en stærkere og mere synlig position på arbejdspladsen.

På mange arbejdspladser står opgaven som arbejdsmiljørepræsentant i skyggen af rollen som tillidsmand. Det er synd og helt ufortjent: Et velfungerende samarbejde, godt kollegaskab og et godt fysisk arbejdsmiljø er afgørende for, om vi trives på arbejdspladsen - og det er præcis de områder, hvor du som arbejdsmiljørepræsentant kan gøre en positiv forskel.

De formelle krav og regler

På alle arbejdspladser med 10 eller flere ansatte skal medarbejderne vælge en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter. Ifølge Arbejdstilsynet er det arbejdsmiljørepræsentantens opgave "at sætte fokus på sikkerhed og sundhed i virksomheden" på vegne af medarbejderne. 

Det er en meget bred definition, som kan fortolkes på mange forskellige måder. Det sker mange steder i lokalaftaler på arbejdspladsen. Men det er også i høj grad op til dig selv at påvirke, hvordan din rolle som arbejdsmiljørepræsentant skal være i praksis.

Afstem forventningerne

Første skridt er at afstemme forventningerne i forhold til de kolleger, der har valgt dig, og i forhold til den lederrepræsentant og tillidsmand, du skal arbejde sammen med. 

 • Hvad forventer kollegerne, at du kan og skal gøre? Og hvad forventer du af dem - for eksempel opbakning til APV og konkrete initiativer for et bedre arbejdsmiljø?
 • Hvordan skal samarbejdet i arbejdsmiljøorganisationen (AMO) fungere i praksis? Hvor tit skal I mødes? Skal tillidsmanden deltage i AMO? Hvornår og hvordan skal I inddrage og informere hinanden? Hvem gør hvad i konkrete situationer? 
 • Hvilke ressourcer skal du have til rådighed - for eksempel et fast antal timer til at løse dine opgaver, tid til efteruddannelse, budget til indkøb af materialer og så videre?

Dine vigtigste arbejdsopgaver

 • Ambassadør for arbejdsmiljøet: Du skal medvirke til at skærpe kollegernes og ledelsens fokus på alle aspekter af arbejdsmiljøet - fra det dårlige tastatur ved pc'en over indeklima og brug af tekniske hjælpemidler til stress, konflikter og mobning. Det er en vigtig pointe, at godt arbejdsmiljø er en fælles opgave for hele arbejdspladsen.
 • Samarbejdet i arbejdsmiljøgruppen med ledelsen og mange steder også tillidsrepræsentanten er en vigtig opgave. Hold fast i, at I løser både de daglige og de strategiske opgaver i AMO - og at I har øje for alle faggrupper på arbejdspladsen, fx også køkkenpersonalet i daginstitutionen og det tekniske personale på skolen.
 • Arbejdspladsvurdering (APV) er omdrejningspunktet for det systematiske arbejde for et bedre arbejdsmiljø. Du skal sikre, at både ledelse og tillidsrepræsentant er aktivt med i APV-arbejdet. Det sikrer et bredt ejerskab og et bedre fundament for løsninger.
  Læs mere om APV
 • Analyse af sygefraværet: Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er årsagen til omkring en tredjedel af alle sygemeldinger. Derfor er sygefravær ikke blot ledelsens ansvar men også en opgave for arbejdsmiljøgruppen og sygefraværet skal indgå i APV-arbejdet.
  Læs mere om sygefravær
 • Forebyggelse af arbejdsulykker: Arbejdsmiljøgruppen skal løbende arbejde for at forebygge arbejdsulykker, og den skal gennemføre en konkret analyse af årsager og læring, når der er sket en ulykke.
  Læs mere om ulykker

Tre råd til at styrke din position

 • Få et tæt samarbejde med tillidsrepræsentant og ledelse: Jo bedre samarbejdet fungerer, jo bedre mulighed har du for at skabe opmærksomhed omkring det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Vær vedholdende og hold fast i betydningen af et godt arbejdsmiljø - men vær også fleksibel og loyal over for ledelsens beslutninger.
  Læs mere om samarbejdet i AMO
 • Vær aktiv og godt forberedt: Sæt arbejdsmiljøet på dagordenen hver gang det er relevant. Tag tråden op, når du hører kollegerne klage over forhold i arbejdsmiljøet. Find konkrete løsninger, når der opstår problemer. Og vær grundig og godt forberedt, når du tager emner op i AMO eller på personalemøder - fx ved at finde dokumentation på nettet, henvise til regler og AT-anvisninger eller ved at gennemføre undersøgelser blandt kollegerne.
 • Tag din efteruddannelse: Som arbejdsmiljørepræsentant har du pligt til at tage et tredages grundkursus, når du vælges første gang. Desuden har du ret til løbende efteruddannelse hvert år. Tag uddannelsen - og få et stærkere grudlag for dit arbejde.
  Læs mere om arbejdsmiljøuddannelsen

Senest revideret den 7. november 2023