Årshjulet
Skab systematik i jeres arbejdsmiljøarbejde

Med dette værktøj skal I arbejde med årshjulet. Årshjulet giver jer en systematik, som sikrer, at I fokuserer på de langsigtede perspektiver i jeres handleplan. I kan f.eks. hænge årshjulet op, så medarbejdere kan følge med i arbejdet.

Årshjulet: Skab systematik i jeres arbejdsmiljøarbejde
Del: - -

Få arbejdsmiljøarbejdet til at køre med et årshjul

Der er mange fordele ved at planlægge jeres arbejdsmiljøarbejde i et årshjul. Med værktøjet kan I blandt andet sikre jer, at I holder det fokus, I har besluttet jer for. Og I får en systematik og en struktur at arbejde ud fra. Se her, hvordan årshjulet kan bringe jer på forkant.

Hovedpointer på denne side

 

Hvorfor er årshjulet et rigtig godt værktøj?

Når I alligevel er i gang med den lovpligtige årlige arbejdsmiljødrøftelse i arbejdsmiljøorganisationen (AMO), kan I give jer selv bedre kort på hånden til det videre arbejde ved at skrive jeres planlagte aktiviteter og andre begivenheder ind i et årshjul. Det kan hjælpe jer til en mere systematisk og struktureret tilgang til arbejdsmiljøarbejdet.

Læs mere om, hvad den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal indeholde

Hvad er fordelene ved et årshjul?

Fordelene ved at bruge et årshjul i arbejdsmiljøarbejdet er mange. Brug det til at skabe overblik og struktur på jeres opgaver i AMO, og gør det synligt hvordan og hvornår, I følger op på de udfordringer og problemer, I har kortlagt i jeres APV. I årshjulet kan I fordele årets opgaver på en god måde og løbende vende tilbage til de opgaver, der strækker sig over længere tid.

Kort sagt giver årshjulet jer:

  • Øget systematik og hjælp til struktur
  • Et skelet til strategisk arbejdsmiljøarbejde
  • En tjekliste til jeres arbejde – både fremadrettet og tilbageskuende
  • Overblik (både i AMO og for resten af arbejdspladsen)
  • Større synlighed omkring de indsatser, I planlægger og sætter i gang
  • Vigtig dokumentation: Sådan arbejder vi med arbejdsmiljøet på vores arbejdsplads (for eksempel til Arbejdstilsynet eller nye kolleger).

Hvad er et årshjul?

Et årshjul er en oversigt over alle planlagte aktiviteter og årligt tilbagevendende begivenheder, der udgør fixpunkter i jeres plan. Årshjulet kan I både bruge, når I planlægger året, og når I ønsker at skabe overblik over jeres aktiviteter og dele overblikket med andre.

 

Årshjulet sikrer sammenhængskraften

Årshjulet sikrer, at I både tilgodeser driften og det strategiske og operationelle arbejdsmiljøarbejde.

Arbejdsmiljøarbejdet bliver systematiseret, og gør det klarere, hvordan møder i AMO for eksempel hænger sammen med andre ting, der sker på arbejdspladsen. Fx supplerende AM-uddannelse, konferencer eller andet. Årshjulet kan sikre sammenhængskraften, så de mange gode indsatser og initiativer, der løbende dukker op, rent faktisk ender på en dagsorden, fordi man skriver det ind i årshjulet.

Sådan gør I

Tilpas årshjulet, så det matcher, hvad I har fokus på hvornår, og hvor hyppigt I mødes. I kan synkronisere årshjulet med AMO og SU eller MED, APV-proces, budgetter osv.

Print årshjulet ud og hæng det op, så I jævnligt bliver mindet om det. Opdater løbende årshjulet for at sikre, at det fortsat er aktuelt. Og hæng det op et centralt sted, så medarbejderne kan følge med i, hvad I arbejder med i arbejdsmiljøgruppen.

Gode overvejelser, når I laver årshjulet

Overvej dette, når I udarbejder jeres årshjul:

  • Hvordan sikrer I fremdriften i jeres APV-handleplan?
  • Hvordan inddrager I løbende medarbejdernes perspektiv og engagement i indsatserne?
  • Giver det mening at bruge årshjulet til at gøre status på samarbejdet i jeres arbejdsmiljøgruppe? Aftal, hvordan I fremadrettet kan gøre dette.

Find en skabelon til et årshjul her og se også et eksempel på et udfyldt årshjul.

På Center for Socialpædagogik i Vordingborg er de rigtig glade for arbejde med årshjul i mange forskellige sammenhænge. Læs om deres erfaringer her. 


Senest revideret den 20. februar 2024