Del: - -

Arbejdsmiljøuddannelsen

Alle medlemmer af en arbejdsmiljøorganisation skal i løbet af det første år gennemgå en tredages obligatorisk og grundlæggende arbejdsmiljøuddannelse.

Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen gennemfører den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, som varer i tre dage. 

Uddannelsen skal være gennemført, senest tre måneder efter at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere er valgt eller udpeget - ikke fra det tidspunkt, hvor de træder i funktion. 

Den obligatoriske grunduddannelse

På arbejdsmiljøuddannelsen lærer deltagerne om de opgaver og krav, der stilles til dem som medlemmer af AMO. Deltagerne skal få et bredt kendskab til arbejdsmiljøområdet, så undervisningen skal bl.a. tage følgende emner op:

  • Samarbejde, formidling og pædagogiske virkemidler.
  • Arbejdsmiljøorganisationens opgaver og funktion i virksomheden, bl.a. at deltage i den årlige arbejdsmiljødrøftelse og rådgivning af arbejdsgiveren om integration af arbejdsmiljø i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift.
  • De ledelses- og samarbejdsstrukturer, som AMO indgår og samarbejder i.
  • AMOs samarbejde med andre arbejdsmiljøaktører som fx arbejdsmiljørådgivere, branchefællesskaber, Arbejdstilsynet mv.
  • AMO’s planlægning og gennemførelse af det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i virksomheden.
  • AMO‘s opgaver i relation til ulykker, nærved-ulykker og sundhedsfarer.
  • Metoder, som AMO kan bruge til at forebygge arbejdsmiljøproblemer på virksomheden.

Ud over emnerne ovenfor skal deltagerne også gennemføre en praktisk opgave hjemme i virksomheden. 

Tilbud om supplerende uddannelse

Det efterfølgende år skal arbejdsgiveren tilbyde arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO to dages supplerende uddannelse. Derefter har de ret til halvanden dags uddannelse de øvrige år, de sidder i arbejdsmiljøorganisationen.

Det er op til det enkelte medlem af arbejdsmiljøorganisationen om han eller hun vil tage imod tilbuddet om supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

Læs mere


Senest revideret den 07. maj 2020