Del: - -

Tag temperaturen på trivslen under forandringen

Brug dette værktøj til at forstå medarbejdernes oplevelser og synspunkter omkring en forandring på jeres arbejdsplads. Med værktøjet tager I stilling til om forandringen er forståelig, meningsfuld og ønskelig. Og hvordan I kan fremme dette.

Praktisk info

Brugssituation: Når I ønsker at få indsigt i medarbejdernes perspektiv på forandringen.

Tovholdere:
Arbejdsmiljøgruppen og tillidsrepræsentant.

Målgruppe:
Medarbejdere.

Forberedelsestid: 15 min.

Arbejdstid: 10-60 min.

Sådan bruger I værktøjet:

  • I skal parvis og fælles drøfte en række spørgsmål. Det kan fx være: “Trives du i denne forandringsproces?”.
  • I dialogen afdækker I styrkerne og muligheder for forbedring, og bliver sammen klogere på forandringen.


Vil du arbejde med andet og mere for at skabe bedre forandringer, så se publikationen "Skab robuste forandringer".

Gode anledninger til at bruge værktøjet

  • Til jer, der er i en forandringsproces. Værktøjet kan bruges i alle faser af en forandringsproces - til såvel store som små “temperaturmålinger” undervejs.
  • Når I vil have input til, hvordan I kan styrke trivslen under en forandring.

Senest revideret den 12. februar 2024