Del: - -

Gode forandringer forankres i AMO og MED

Gode forandringer inddrager medarbejdere og behandles i MED og AMO. Det er i MED-organisationen arbejdsgivere og arbejdstagere samarbejder om fx arbejdsmiljø og personaleforhold.

MED spiller derfor en central rolle med hensyn til at skabe dialog, sikre klar og tydelig information og modvirke usikkerhed i forbindelse med forandringsprocesser på arbejdspladsen.

Medindflydelse

I MED er der fx mulighed for at afklare, hvad eventuelle uenigheder kan bestå i og hvordan de kan overkommes. Det er ligeledes her det afklares, hvornår i en forandringsproces de forskellige berørte realistisk set har mulighed for at få indflydelse.

MED-udvalget kan bl.a. drøfte:

 • Hvad forandringen består i?
 • Hvilke konsekvenser det vurderes at have?
 • Hvem det vil have konsekvenser for?
 • Hvordan bliver forandringerne meldt ud i organisationen?
 • Hvem melder forandringerne ud?
 • Hvordan der bliver fulgt op på processen?
 • Hvordan følges der efterfølgende op, blandt andet ved hjælp af APV?
 • Hvad er horisonten for forandringerne?

 Hvad siger rammeaftalerne?

 • Arbejdsmiljøorganisationen skal inddrages ved væsentlige ændringer i arbejdet
 • Medarbejdere har ret til medindflydelse og medbestemmelse, som det fremgår af MED-Rammeaftalen mellem Forhandlingsfællesskabet og KL/Danske Regioner fremgår
 • Man har gensidig pligt til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.

Rammeaftalerne kan findes på Forhandlingsfællesskabet.dk.


Senest revideret den 17. maj 2024