Del: - -

Forandringer – Roller og ansvar

IGLO-modellen kan være med til at give et overblik over, hvem i organisationen, der har hvilke roller og behov i forbindelse med forandringer.

Modellen viser, hvordan man enten som individ, gruppe, leder eller på organisationsplan kan understøtte kommunikation, deltagelse og støtte.

  Kommunikation Deltagelse Støtte
Individ Hvad betyder fordringen for mig og mine kolleger? Betyder forandringen noget for mit jobindhold? Hvad har du indflydelse på? Betyder forandringer at du skal have nye kompetencer? Er der nogle som kan have særlig brug for støtte? Fx unge. Afklaring af behov for kompetencer
Gruppe Hvilke møder kan vi tale om forandringerne på? Kan vi formulere fælles spørgsmål til processen? Skal nye grupper arbejde sammen? Er der ændringer i ansvar? Er der nogle grupper som skal have særlig opmærksomhed?
Ledere Giv information og sørg evt. for talepapir. Sørg for at medarbejderne får besked samtidig. Hvordan kan deltagelse konkret planlægges? Hvordan får lederne selv støtte?
Organisation Giv information ansigt til ansigt. Hvorfor skal vi lave forandringer og hvor skal vi hen bagefter? Risikoanalyse fx særlige grupper for tillidsvalgte. HR politik. Hvordan kan de centrale udmeldinger forebygge usikkerhed?

Senest revideret den 14. december 2023