Del: - -

Fakta om forandringer: Hvad siger forskningen?

God og klar kommunikation, inddragelse af medarbejderne samt støtte og kompetence­udvikling, er vigtige forhold for at sikre medarbejdernes trivsel i forbindelse med forandringer.

Nogle kan have brug for støtte til at udvikle deres kompetence for at kunne udføre nye opgaver i en forandret organisation. Fx kan nye opgaver opfattes som vanskelige, en arbejdsgruppes ansvar kan blive ændret, og man skal måske arbejde sammen på nye måder og med andre kolleger.

Lederen skal både gennemføre forandringen, men på den anden side har forandringen også indvirkning på ledernes eget helbred og trivsel. Derfor kan lederen have behov for nye kvalifikationer og ressourcer til både at håndtere forandringerne og til at arbejde som leder i den ”nye” virksomhed."

Typiske spørgsmål

Når der gennemføres reformer eller strukturændringer vil der ofte melde sig mange spørgsmål for såvel ledere som medarbejdere:

 • Hvad betyder det for mine opgaver?
 • Og for de andres?
 • Hvordan gør vi det?
 • Skal jeg til at lave noget nyt?
 • Er det noget jeg kan finde ud af?
 • Hvem skal hjælpe mig med det?
 • Hvornår skal det ske?
 • Har jeg noget at skulle have sagt?

Kommunikation, deltagelse og støtte

Kommunikation, deltagelse og støtte kan være med til at mindske det, der spiller negativt ind i forbindelse med forandringer. De tre forhold er samtidig med til at fremme det, der har en positiv indflydelse i processen.
Samtidig er det forskelligt, hvor meget og hvilken form for kommunikation, støtte og mulighed for deltagelse den enkelte har behov for.

Positive effekter

En anden og måske bedre jobposition kan føre til, at medarbejderen oplever:

 • Mindre stressøget arbejdsevne
 • Øget jobtilfredshed
 • Innovativ adfærd samt
 • Øget engagement i arbejdet.
 • Øget selvstændighed
 • Større mulighed for at deltage i beslutningsprocesser og mere støtte fra ledelsen – og dermed bedre trivsel.

Negative effekter

 • Uforudsigelighed i opgaverne og den måde de skal løses på
 • Oplevelse jobusikkerhed: Har jeg et job i morgen? Og hvad består det i?
 • Øget tidspres, fx i forbindelse med afskedigelser, hvor der er færre til at løfte opgaven

Modsat af hvad man måske ofte tror, så vænner medarbejderne sig ikke til omstruktureringer. Heller ikke selvom de oplever omstruktureringer flere gange i træk.

Læs mere om hvad I kan gøre for at hæmme de negative effekter. Se tjekliste.

 


Senest revideret den 17. maj 2024