Del: - -

Tjekliste til gode forandringer

Gode forandringer kan skabes ved at sikre en god proces, som omfatter hele organisationen. De ti punkter som er opstillet her, kan være med til at sikre, at alle niveauer medtænkes og inddrages i processen.

Sørg for at:

  1. Meningen med forandringerne er tydeligt formidlet
  2. Der er planlagt formidlingsmøder med gensidig dialog
  3. Der er udarbejdet kommunikationsplan for forandringsprocessen
  4. Rolle og opgaver for MED-systemet er kendte
  5. Den enkelte medarbejder er tænkt med?
  6. Den enkelte medarbejder ved hvor han/hun går hen med sine spørgsmål
  7. Ledere hjælpes og støttes undervejs
  8. Der er fokus på grupper, der har brug for særlig støtte
  9. Der er planlagt feedback til Ledelse og MED undervejs
  10. Evaluering og tilpasninger i processen er kendte fra start af

Senest revideret den 21. februar 2020