Del: - -

Læs mere om forandringer

Danske arbejdspladser er under konstant forandring, og de fleste vil derfor komme til at opleve væsentlige forandringer på deres arbejdsplads. Det kan være forandringer som eksempelvis fusioner, omstruktureringer eller indførslen af nye tekniske hjælpemidler.

Forandringerne kan have negative konsekvenser for det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen, og forandringsprocessen skal derfor være en velovervejet proces. Processen kan nemlig være udgangspunktet for en positiv udvikling for både medarbejdere og arbejdspladsen.

Fokus på forandringer

Arbejdet med forandringer i arbejdet tager udgangspunkt i Folketingets politiske aftale: "En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020" fra marts 2011. Med aftalen blev der fastsat et mål om at andelen af beskæftigede, der er psykisk overbelastede, skal reduceres med 20 procent inden 2020.

Vi vil fremover give eksempler på, og idéer til, hvordan vores værktøjer kan anvendes i forandringsprocessen. Sørg for at modtage information og hjælp til forandringer, ved at være tilmeldt Nyhedsbrevet Godt Arbejdsmiljø.

Læs mere om forandringer

Skab god forandring
Læs mere på Arbejdstilsynets sektion om forandringer, og læs om hvordan du som ledelse, organisation, gruppe eller medarbejder kan sikre et godt psykisk arbejdsmiljø, når der sker forandringer i virksomheden. Her kan du også få mere information om, hvad forandringer er, samt se hvad andre gør.

Hovedaftalerne om medindflydelse
Aftalerne kan findes hos Forhandlingsfællesskabet.

Store forandringer katastrofe for arbejdsmiljø
Her kan du læse om en undersøgelse foretaget blandt de offentligt ansatte HK´ere. Læs undersøgelsen her.


Senest revideret den 14. december 2023