Teknisk service og ergonomi: Forebyg smerter og nedslidning

Undgå ulykker, muskel- og skeletbesvær og arbejdsbetingede lidelser ved at bruge den rigtige arbejdsteknik og de bedste hjælpe- og værnemidler. Artiklerne under dette menupunkt er målrettet dig, der arbejder med teknisk service på skoler, institutioner, sygehuse, plejehjem og hjælpemiddelcentraler. Det er for eksempel pedeller, gårdmænd, portører, serviceassistenter, lagermedarbejdere og håndværkere.