Del: - -

Sikker brug af stiger

En stige er et belastende og risikabelt sted at stå og arbejde, og det bør begrænses. Man står i en fastlåst stilling og arbejder akavet. Det kan give smerter i muskler og led.

Er det alligevel nødvendigt, så er her et par gode råd:

  • Stiger skal vedligeholdes og tjekkes mindst en gang om året. Du må kun bruge sikkerhedsgodkendte stiger.
  • Brug fornuftigt fodtøj, der sidder godt fast på foden.
  • Placer stigen på et fast underlag. Den skal rage mindst en meter op over adgangsstedet. Står den et sted, hvor der færdes andre, skal den afmærkes – lås eventuelt døre og porte.
  • Du skal ikke stå højere oppe end det tredjeøverste trin. Du må kun bruge én hånd til at betjene værktøj med, så du altid har mindst én hånd på stigen. Ræk ikke for langt ud, men flyt stigen.
  • Du må kun stå på en stige i over fem meters højde som en undtagelse, for eksempel når en pære skal skiftes. Hav en fodmand forneden, hvis stigen ikke er fastgjort.

Stillads er et godt alternativ til stigen

Skal du arbejde ret længe i højden, eller skal du nå højere op end fem meter, er det et godt alternativ at bruge stillads.

Et rullestillads er let at flytte, hvis du eksempelvis skal efterse tekniske installationer, skifte pærer og lignende.

Stilladser skal være godkendte og efterses mindst en gang om året. Vær især opmærksom på, at eventuelle hjul er i orden og kan låses.


Senest revideret den 7. august 2020