Del: - -

Skifter mellem løft og rengøring

Serviceassistenter på Århus Sygehus laver både forflytning, gør rent og stiller mad frem. Det er varieret, mere tilfredsstillende og slider mindre.

Anja Sørensen kører vægvaskeren hen over døren. Hun har gjort rent i mange år, men nu er hun lige begyndt som serviceassistent på Neurokirurgisk Afdeling på Århus Sygehus. Nu skal hun meget andet end det.

Er der en patient, der skal forflyttes, kan hun blive tilkaldt. Hun skal også flytte senge, rydde op på vasketøjet, fylde depoter op, stille mad an til patienterne og lave kaffe til de pårørende.

Varieret arbejder slider mindre på muskler og led

- Jeg kan godt lide at lave andet end bare gøre rent. Der sker noget, og jeg tror også, det vil slide mindre på skuldre og arme, siger Anja Sørensen.

Det er to år siden, Neurokirurgisk Afdeling indførte den arbejdsdeling. Jonna Ledet Thomsen blev ansat som leder til at gennemføre forandringen. Hun går meget op i ergonomi og tror på, at variation i arbejdet mindsker belastningen.

- Det var i hvert fald en af grundene til at indføre det, siger hun og tilføjer, at andre afdelinger på sygehuset allerede havde gode erfaringer.

- Det er hårdt arbejde, hvis man skal gøre det samme hele tiden. Det er hårdt at skubbe med senge hele tiden, og det er hårdt at vaske gulve hele tiden. Kombinationen er mindre hård, siger hun.

Serviceassistenter er fast tilknyttet én afdeling

Serviceassistenterne arbejder kun på én afdeling, så de kender læger, plejepersonale og hinanden godt. De har forståelse for hinandens situation, og der er ikke langt fra ord til handling.

For eksempel bliver plejepersonalet opfordret til at fylde mindre vasketøj i sækkene og selv læsse det op i vognene – dermed skal de i forvejen hårdt arbejdende serviceassistenter løfte lidt mindre. Arbejdet fordeles på flere skuldre.

Alle bekymrer sig om hinanden og om hygiejnen

Helt aktuelt har afdelingens serviceassistenter snakket om, at der er for mange ting på intensivstuerne. De står i vejen for en ordentlig rengøring.

Når de kender hinanden er det lettere at gøre noget ved. De har hurtigt aftalt et møde med sygeplejerskerne om, hvordan det kan indrettes anderledes.

- De bekymrer sig alle om hygiejnen. Jeg tror, det skaber større ejerskab, at de alle er ansat på samme afdeling, siger Jonna Ledet Thomsen.

Alle lærer at bevæge sig rigtigt under arbejdet

Ifølge Jonna Ledet Thomsen har de tidligere portører haft sværest ved omstillingen, men langt de fleste er tilfredse i dag.

Jonna Ledet Thomsen fik en fysioterapeut fra Region Midtjyllands arbejdsmiljøafdeling til at lave et kursus for serviceassistenterne.

De lærte de korrekte forflytningsteknikker, at bruge hjælpemidlerne rigtigt, ligesom de lærte at bevæge sig rigtigt, når de gør rent. De har også lært, hvor lidt vand, de behøver for at gøre rent med mikrofiberklude.

Sygehuset har centralt en afdeling, der sørger for, at alle har de rigtige hjælpemidler – for eksempel vægvaskere med teleskopstang og mikrofiberklude.

Opmærksomhed på arbejdsmiljøet øger medansvaret

Nogle af serviceassistenterne er nu samtidig forflytningsvejledere og lærer selv nye medarbejdere op. Det øger medansvaret. Jonna Ledet Thomsen er desuden opmærksom på, om de følger anvisningerne.

- Hvis jeg ser, de bruger moppen forkert, så påtaler jeg det, men efterhånden skal de bare se mig, så retter de sig med det samme, griner hun.

Den konstante opmærksomhed på arbejdsmiljøet har også fået medarbejderne til at tænke nyt. En serviceassistent var for eksempel træt af at bøje sig ned for at gøre sengehjulene rene.

Nu arbejder han i sin fritid med at udvikle en idé til en lift, der kan løfte sengene op, så det kan undgås.

- Det er et eksempel på, at de tager ansvar for at gøre tingene bedre, og jeg er overbevist om, at det giver større arbejdsglæde og mindre sygefravær, siger Jonna Ledet Thomsen.


Senest revideret den 24. april 2020